- baltic-ireland.ie - http://baltic-ireland.ie -

Informācija darba ņēmējiem.

Posted By Laima Ozola On 2008. gada 16. jūnijs @ 13:00 In Darbs | 13 Comments

The National Employment Rights Authority (NERA) Īrijā ir atbildīga par visu darbinieku darba tiesību ievērošanas uzraudzību. Inspektori savus pienākumus pilda godīgi un objektīvi – veic dažādas plānotas ikdienas pārbaudes visā valstī, kā arī izmeklē nodarbinātības tiesību pārkāpumus.
Ja tiek rasti pierādījumi par nodarbinātības likumdošanas neievērošanu, inspektori cenšas panākt, lai darba devējs darba ņēmējam piešķirtu kompensāciju.
Atsevišķos gadījumos pret darba devēju var celt apsūdzību. Ja nepieciešams, NERA uzrauga arī Darba tiesas (Labour Court) un Nodarbinātības apelāciju tribunāla (Employment Appeals Tribunal) pieņemto lēmumu izpildīšanu.

Ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz:
• rakstisku darba noteikumu un nosacījumu izklāstu. Nav noteikts, ka visam līgumam ir jābūt rakstveidā, taču darba ņēmējam divu mēnešu laikā no darba sākšanas brīža ir jāsaņem rakstisks atsevišķu darba noteikumu un nosacījumu izklāsts. Parasti tas attiecas uz atalgojuma aprēķināšanu, kā arī to, vai tiek saņemta alga slimības laikā (slimības pabalstu). (Darba ņēmējiem ar terminētu darba līgumu tas ietver arī, kādu apstākļu gadījumos viņu nodarbināšana tiek pārtraukta.)
• saņemt rakstisku atalgojuma aprakstu jeb ‘algas lapu’. Algas aprakstā jābūt norādītai darba ņēmēja bruto algai un tajā jāiekļauj saraksts ar visiem veiktajiem atvilkumiem.
• minimālo algu. Vairumam pieredzējušu pieaugušo darbinieku Īrijā ir tiesības saņemt €8,65 par vienu darba stundu. Taču pastāv atsevišķi ar minimālo algu saistīti izņēmumi, kas attiecas uz, piemēram, cilvēkiem, kas strādā pie tuviem radiniekiem, ir jaunāki par 18 gadiem un ir praktikanti vai mācekļi.
Atsevišķās nozarēs, tajā skaitā celtniecībā, strādājošajiem Īrijā pienākas lielāka minimālā alga. Plašāku informāciju par šīm nozarēm varat saņemt, izmantojot NERA informācijas pakalpojumus.
• maksimālo vidējo darba nedēļu 48 darba stundu apjomā. Maksimālā darba nedēļa 48 stundu apjomā ir noteikta, balstoties uz vidējo aprēķinu četru, sešu vai divpadsmit mēnešu periodam atkarībā no darba ņēmēja darba nozares. Darba devējiem ir jāreģistrē darbinieka nostrādātās darba stundas.
• neapmaksātiem pārtraukumiem darba laikā. Darbiniekiem ir tiesības uz 15 minūtes ilgu pārtraukumu, strādājot 4,5 stundas, un 30 minūtes ilgu pārtraukumu, strādājot 6 stundas.
• ikgadējo atvaļinājumu. Pilna laika darbiniekiem katru gadu ir tiesības uz apmaksātu četru darba nedēļu ilgu atvaļinājumu. Darbiniekiem, kas strādā pusslodzi, ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir proporcionāls nostrādātajam laikam.
• saņemt minimālo brīdinājumu skaitu pirms atlaišanas. Darbiniekiem ir tiesības saņemt minimālo brīdinājumu skaitu, ja darba devējs pārtrauc viņa nodarbināšanu. Minimālais brīdinājumu skaits ir atkarīgs no nodarbinātības ilguma.

NERA pārbaudes pakalpojumi -
Lo-call 1890 220 100, vai e-pasts: inspection@employmentrights.ie
vai reģistrējieties interneta mājas lapā www.employmentrights.ie [1]

Tiesību ievērošanas nodrošināšana & apsūdzības ierosināšana -
Lo-call 1890 220 200, vai e-pasts: enforcement@employmentrights.ie
vai prosecution@employmentrights.ie
vai reģistrējieties interneta mājas lapā www.employmentrights.ie [1]


Article printed from baltic-ireland.ie: http://baltic-ireland.ie

URL to article: http://baltic-ireland.ie/2008/06/463/

URLs in this post:

[1] www.employmentrights.ie: http://www.employmentrights.ie/en/

Copyright © 2008 Baltic-ireland.eu. All rights reserved.