Ceturtdiena, 27. janvāris, Varda dienas: Ildze, Ilze, Izolde

Stājas spēkā jauni noteikumi, kādā bērni šķērso Latvijas robežu draugiem.lv

- 17.08.2010
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: ,

Šī gada 14. augustā stājās spēkā jauni Latvijas Ministru kabineta noteikumi, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.
Galvenā atšķirība no iepriekšējās robežšķērsošanas kārtības ir tāda, ka turpmāk tā ir jāievēro bērnam šķērsojot tikai ārējo robežu, skaidro Latvijas Valsts robežsardzes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa.

Kārtība attiecināma uz bērniem, kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss (bērni, kuri ir Latvijas valstspiederīgie). Bērns, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Latvijas Republikas valsts robežu šķērso, uzrādot ceļošanai derīgus dokumentus.

Tātad, bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuri ir Latvijas valstspiederīgie, izceļojot uz mūsu kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju vai citām Eiropas Savienības un Šengenas zonas valstīm līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentiem – pasei.

Savukārt, ceļojot uz Baltkrieviju, Krieviju, citām ne Šengenas zonas valstīm, kā arī uz Īriju un Lielbritāniju papildus vēl būs jāuzrāda noteikumos norādītos ceļošanai nepieciešamos dokumentus.

Svarīgākais, kas jāievēro, bērnam, izceļojot no valsts:
- ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts patstāvīgi, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts;
- ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts pilnvarotas personas pavadībā, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) vai aizbildņa notariāli apliecinātu pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā;
- ja bērns izceļo no valsts aizbildņa pavadībā, uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecinātu kopiju;
- ja bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, neviens vecāks nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, bērns, izceļojot no valsts patstāvīgi, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, bet, izceļojot no valsts pilnvarotās personas pavadībā, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā;
- ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts vecāka pavadībā, uzrāda:
• tā vecāka ceļošanas dokumentu ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu;
• vai bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu;
- ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, papildus vecāka ceļošanas dokumentam ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu, vai bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu uzrāda notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā) pilnvaru bērna izceļošanai no valsts.

Iepriekšminētā pilnvara nav nepieciešama, ja bērna vecāks, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, viens īsteno aizgādību pār šo bērnu. Šajā gadījumā noteikumos ir atsevišķi atrunāts – kādiem papildus dokumentiem jābūt līdzi.

Noteikumos ir atrunāta arī kārtība, kādā bērns šķērso ārējo robežu bez vecākiem izglītības iestādes skolēnu grupā.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie