Svētdiena, 9. augusts, Varda dienas: Madara, Genoveva

2014. gads – Konsulārā nodaļa draugiem.lv

- 29.01.2015
Sadaļas: Mēs Īrijā - Atslēgvārdi: , , ,

IMG_2907Ievērojot aizvien pieaugošo konsulāro pakalpojumu apjomu un īpaši – konsulārās palīdzības gadījumu skaitu Latvijas valstspiederīgajām personām Īrijā, pagājušajā gadā Latvijas vēstniecībā Dublinā tika izveidota Konsulārā nodaļa. 10 gadu laikā kopš vēstniecības izveides tautiešiem sniegti tūkstošiem konsulāro pakalpojumu, tai skaitā noformētas 17100 pases un 3418 personas apliecības (2004. gadā bija tikai 287 pieteikumi, kamēr rekordskaits – 5999 pieteikumi tika pieņemti 2013. gadā).

Desmit gados vēstniecībā izsniegtas 2187 izziņas (2004. gadā -127 izziņas, bet 2014. gadā – 281), veiktas vairāk kā 5000 notariālās darbības (2014. gadā – 216).
Vēstniecības Konsulārā nodaļa 2014. gadā sniedza 5822 pakalpojumus, par kuriem iekasētas valsts nodevas un 4640 konsulāros maksas pakalpojumus, bet visvairāk – 7307 bezmaksas pakalpojumus (14,3 % pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad tika sniegti 6262 šādi pakalpojumi, savukārt 2012. gadā tika sniegti – 5140 bezmaksas pakalpojumi). Vispopulārākie vēstniecībā pieprasītie bezmaksas pakalpojumi līdzīgi kā iepriekšējos gados bija ziņu aktualizēšana Iedzīvotāju reģistrā par dzīvesvietu, noslēgtu vai šķirtu laulību (kopā 3840 paziņojumi), kā arī bērnu reģistrācija Latvijas pilsonībā. 2014. gadā 398 bērniem tika piešķirts personas kods, bet kopš 2005. gada Latvijas pilsonībā vēstniecībā ir reģistrēti 4003 Īrijā dzimuši bērni.

Bezmaksas pakalpojumos ietilpst arī konsulārās palīdzības gadījumi, tai skaitā palīdzība repatriācijai Latvijas valstspiederīgo nāves gadījumos – formalitāšu kārtošanā vēstniecība iesaistījās 46 gadījumos, kas ir lielākais skaits kopš vēstniecības izveidošanas (2013. gadā vēstniecība sniedza konsulāro palīdzību un nepieciešamo informāciju 27 gadījumos). Konsulārā palīdzība tika sniegta arī 40 nepilngadīgo tiesību un interešu aizstāvēšanā un 22 potenciālajiem cilvēktirdzniecības upuriem, kā arī 13 aizturētām personām, 11 bez iztikas līdzekļiem palikušajiem un 12 slimnīcās nokļuvušajiem valsts piederīgajiem. Tieši konsulārās palīdzības apmēri ir visvairāk pieauguši pēdējo desmit gadu laikā.

2014.gadā vēstniecība veica trīs konsulāros izbraukumus (Veksforda, Korka, Limerika, Galveja un Portlīša), izmantojot mobilo pasu darbstaciju. Tika pieņemts 461 pases/personas apliecības pieteikums, pilsonībā reģistrēti 50 bērni, pieņemti 24 paziņojumi par dubultpilsonību, 352 paziņojumi par dzīvesvietu ārvalstīs, kā arī sniegti 25 citi pakalpojumi, tādejādi stiprinot tautiešu saiti ar Latviju. Vēstniecībā kopā ar mobilās pasu darbstacijas izbraukumiem iepriekšējā gadā tika noformēti 4778 personu apliecinoši dokumenti.

Vēstniecība organizēja 12. Saeimas vēlēšanas – pagājušajā gadā pirmo reizi tika izveidoti četri iecirkņi: Dublinā, Korkā, Limerikā, un Tulovā, kuros kopā nobalsoja 1521 balsstiesīgais Latvijas pilsonis.

Iepriekšējā gadā 96 personas ieguva dubultpilsonību Īrijā. Jāatgādina, ka pēc Pilsonības likuma grozījumiem 2013. gada 1. oktobrī līdz gada beigām Īrijā jau tika reģistrēts 41 dubultpilsonības gadījums.

Pagājušajā gadā ar vēstniecības starpniecību tika paziņots par vairākiem simtiem Latvijas pilsoņu Īrijā un citās valstīs noslēgto laulību, no kurām 110 gadījumos informācija tika saņemta ar Īrijas institūciju starpniecību (2013. gadā vēstniecība saņēma 91 šādu paziņojumu). Vēstniecība atgādina, ka par ārvalstīs noslēgtu laulību Latvijas iestādēm ir jāpaziņo 30 dienu laikā.

Gada laikā vēstniecībā tika pieņemti 27 laulību iesniegumi, kad Latvijas valstspiederīgie bija izvēlējušies reģistrēt laulību Latvijā. Sadarbībā ar Īrijas centrālo Dzimtsarakstu biroju iegūta statistika arī par Īrijā 2014. gadā reģistrētām Latvijas valstspiederīgo personu laulībām – reģistrētas 225 laulības (par 22 laulībām vairāk nekā 2013. gadā): visvairāk laulību Latvijas valstspiederīgie Īrijā noslēguši ar Pakistānas pilsoņiem – 76 laulības (2013.g.- 65 laulības), otrā vietā laulības ar Īrijas pilsoņiem – reģistrētas 41 laulība (2013.g. -33 laulības). Jāatzīmē, ka arī 2014. gadā vairāk nekā puse no Īrijā noslēgtām laulībām – 142 laulības ir noslēgtas ar trešo valstu pilsoņiem, kuriem Īrijā ir nepieciešama vīza/uzturēšanās atļauja.

2014. gadā vēstniecība ir sniegusi 2821 konsultāciju un atbildi ar e-pasta starpniecību. Rūpējoties par vēstniecības konsulārās nodaļas apmeklētāju ērtībām, vēstniecība regulāri aktualizēja informāciju interneta mājaslapā (www.latvija.ie), kas ir viena no visvairāk apmeklētajām Latvijas pārstāvniecību mājaslapām. Vēstniecības apmeklētāji atkārtoti tiek aicināti aktīvāk izmantot iespējas pieprasīt informāciju un atvieglot konsulāro pakalpojumu saņemšanu, izmantojot pasta un e-pasta iespējas.

Šajā gadā vēstniecība arī turpinās konsulāro izbraukumu sesijas tuvāk dzīvesvietai, pirmo izbraukumu veicot š.g. februāra beigās – marta sākumā Galvejā, Limerikā, Veksfordā un Korkā.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie