Trešdiena, 17. augusts, Varda dienas: Oļegs, Vineta

2016.gads – Latvijas vēstniecības Īrijā Konsulārā nodaļa draugiem.lv

- 18.01.2017
Sadaļas: Mēs Īrijā - Atslēgvārdi: , , ,

referendums 0122016. gadā Latvijas vēstniecības Īrijā Konsulārā nodaļa aktīvi turpināja sniegt konsulāros pakalpojumus, īpaši – bezmaksas pakalpojumus. Tāpat kā 2015.gadā arī 2016.gadā īpaša uzmanība vēstniecībā tika pievērsta bērniem, kas nonākuši ārpusģimenes aprūpē Īrijā.

Gada sākumā sadarbībā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Latviešu draudzi Īrijā, Latvijas vēstniecību Īrijā un Īrijas Audžuģimeņu asociāciju (Irish Foster CareAssociation) notika informatīvs seminārs par audžuģimenēm Īrijā.Tika pārrunāti audžuģimeņu atlases kritēriji, vērtēšanas un izveides nosacījumi, kā arī iespējas latviešu audžuģimenēs audzināt nepilngadīgos Latvijas valstspiederīgos, kas palikuši bez vecāku aprūpes Īrijā. Vēstniecība sadarbībā ar Īrijas bērnu un ģimenes lietu aģentūru TUSLA sagatavoja informāciju par to, kas jāzina vecākiem un bērniem, dzīvojot Īrijā, ko publicēja vēstniecības mājaslapā. Tāpat arī 2016.gadā Latvijas Republikas Tieslietu ministrija sagatavojaVadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Īrijā, kas visiem interesantiem ir pieejamas vēstniecības mājaslapā.
Aktualitātes bērnu aprūpes jautājumos tika pārrunātas ar Īrijas parlamenta pārstāvjiem un Bērnu un jauniešu lietu ministri K.Zapponi Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizītes ietvaros Dublinā 2016.gada novembrī.
Vēstniecība turpina sekot līdzi fiktīvo laulību problemātikai.
2016. gada statistikas dati ir apliecinājums iepriekš veiktās Latvijas institūciju aktīvās darbības un Īrijā pieņemto likumdošanas grozījumu ietekmei fiktīvo laulību problemātikas risināšanā, jo atkal Latvija un tās pilsoņi vairs netiek minēti 1. vietā saistībā ar to iesaisti laulībās ar trešo valstu pilsoņiem Īrijā, no kurām daudzas tiek uzskatītas par fiktīvām. Pateicoties arī 2015.g. otrajā pusgadā izveidotās “OperationVantage” sekmīgām operatīvajām darbībām, ievērojami samazinājies šādu noslēgto laulību skaits Īrijā.
Pagājušajā gadā noslēdzās 2 gadus ilgusī vēstniecības līdzdalība projektā “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvas laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA), kuru īstenoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Projekta galvenais mērķis bija, sadarbojoties projekta partnervalstīm Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Slovēnijai, Īrijai un Somijai, meklēt kopsakarības un pētīt fiktīvo laulību fenomenu cilvēku tirdzniecības kontekstā, kā arī ierosināt visaptverošu rīcību to novēršanai gan projekta īstenošanas valstīs, gan perspektīvā arī visās Eiropas Savienībā. Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniecei, ilggadējai Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā padomniecei Vijai Bušai iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Goda rakstu” par pašaizliedzīgu darba pienākumu izpildi un efektīvas starpinstitūciju sadarbības nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo, kas kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, interešu pārstāvībā un fiktīvo laulību problemātikas aktualizēšanā, kas nodrošināja pamatu projekta HESTIA īstenošanai.

Vēstniecība ir apkopojusi statistiskas datus par iepriekšējā gadā paveikto, kas skatāmi pārskatā par konsulāro darbu vēstniecībā.
Vēstniecības Konsulārā nodaļa 2016. gadā sniedza 4670 pakalpojumus, par kuriem iekasētas valsts nodevas, un 5106konsulāros maksas pakalpojumus, bet visvairāk – 6178 bezmaksas pakalpojumus. Vispopulārākie vēstniecībā pieprasītie bezmaksas pakalpojumi līdzīgi kā iepriekšējos gados bija ziņu aktualizēšana Iedzīvotāju reģistrā par dzīvesvietu, noslēgtu vai šķirtu laulību (kopā 3040 paziņojumi), kā arī bērnu reģistrācija Latvijas pilsonībā. 2016. gadā 466 bērniem tika piešķirts personas kods (2015.gadā – 436 bērniem), bet kopš 2005. gada Latvijas pilsonībā vēstniecībā ir reģistrēti 4905 Īrijā dzimuši bērni.
Bezmaksas pakalpojumos ietilpst arī konsulārās palīdzības gadījumi, tai skaitā palīdzība repatriācijai Latvijas valstspiederīgo nāves gadījumos – formalitāšu kārtošanā vēstniecība iesaistījās 27 gadījumos (2015. gadā – 43). Konsulārā palīdzība tika sniegta arī 41 nepilngadīgo tiesību un interešu aizstāvēšanā, un 10 potenciālajiem cilvēktirdzniecības upuriem (2015.gadā – 20), kā arī 5 aizturētām personām (2015.gadā – 13), 8 bez iztikas līdzekļiem palikušajiem (2015.gadā – 14) un 10 slimnīcās nokļuvušajiem valsts piederīgajiem (2015.gadā – 7). Pieaudzis gan maksas, gan bezmaksas konsulāro pakalpojumu skaits.
2016.gadā vēstniecība veica divas konsulāro izbraukumu sesijas (Korkā, Limerikā, Galvejā un pirmo reizi – Tralī), izmantojot mobilo pasu darbstaciju. Tika pieņemti 301 pases/personas apliecības pieteikumi, pilsonībā reģistrēti 26 bērni, 132 paziņojumi par dzīvesvietu ārvalstīs, kā arī sniegti citi pakalpojumi, Vēstniecībā kopā ar mobilās pasu darbstacijas izbraukumiem iepriekšējā gadā tika noformēti 3678 personu apliecinoši dokumenti.
2016. gadā 173 personas vēstniecībai paziņoja par iegūto Īrijas pilsonību un tādējādi izveidojošos dubultpilsonību, kas ir lielāks skaits nekā iepriekšējā gadā.
Pagājušajā gadā ar vēstniecības starpniecību Latvijas iestādēm tika paziņots par vairākiem simtiem Latvijas pilsoņu Īrijā un citās valstīs noslēgtu laulību. Ņemot vērā, ka par daudzām laulībām vēstniecību informēja Īrijas institūcijas, vēstniecība atgādina, ka par ārvalstīs noslēgtu laulību Latvijas iestādes personām ir jāinformē 30 dienu laikā.
Gada laikā vēstniecībā tika pieņemti 13 laulību iesniegumi (2015.gadā – 42), kad Latvijas valstspiederīgie bija izvēlējušies reģistrēt laulību Latvijā. Sadarbībā ar Īrijas centrālo Dzimtsarakstu biroju iegūta statistika arī par Īrijā 2016. gadā reģistrētām Latvijas valstspiederīgo personu laulībām – reģistrētas 103 laulības (2015. gadā – 175): valstspiederīgie Īrijā visvairāk salaulājušies ar Īrijas pilsoņiem – 37 laulības (2015.gadā- 38 laulības), otrā vietā ir laulības ar Latvijas pilsoņiem – reģistrētas 22 laulības. Jāatzīmē, ka 2016. gadā ir ļoti samazinājies to laulību skaits, kas noslēgtas ar trešo valstu pilsoņiem – 18 (2015.gadā – 82), kuriem Īrijā ir nepieciešama vīza/uzturēšanās atļauja (2015.gadā šādas laulības bija 82 no 175, no kurām daudzas tika vērtētas kā fiktīvas), kas vērtējama kā ļoti pozitīva tendence.
2016. gadā vēstniecībā ir pieaudzis sniegto konsultāciju un atbilžu ar e-pasta starpniecību skaits – 2264. Vēstniecība regulāri aktualizēja informāciju interneta mājaslapā (www.latvija.ie), kas ir viena no visvairāk apmeklētajām Latvijas pārstāvniecību mājaslapām. Vēstniecības apmeklētāji atkārtoti tiek aicināti aktīvāk izmantot iespējas pieprasīt informāciju un atvieglot konsulāro pakalpojumu saņemšanu, izmantojot e-pasta iespējas.
Arī 2017.gadā vēstniecība turpinās konsulāro izbraukumu sesijas tuvāk dzīvesvietai, pirmo izbraukumu plānojot marta beigās Galvejā, Limerikā, Korkā.

Visiem tautiešiem Īrijā vēlot veiksmīgu 2017. gadu,
Vēstniecības Īrijā Konsulārā nodaļa

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie