Ceturtdiena, 11. augusts, Varda dienas: Liega, Olga, Zita, Zigita

Tālmācības programma diasporas skolotājiem draugiem.lv

- 28.09.2021
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: , , , ,

img_3191Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēki sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) piedāvā Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītu projektu – tālmācības programmu “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” diasporas skolotājiem.
Programmas kopējais stundu skaits ir 200 akadēmiskās stundas.

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju mītnes zemju latviešu diasporas pārstāvjiem attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci, padziļināt zināšanas par latviešu valodas mācību priekšmeta saturu un latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodēm, lai šīs zināšanas varētu izmanto diasporas nedēļas nogales skolās, vasaras vidusskolās vai nometnēs.
Programmas saturā ir pieci moduļi (katrs 40 h):
1. Valoda, tās apguve, valodas apguvējs
2. Latviešu valodas struktūras pamatjautājumi
3. Latviešu literatūra un kultūra
4. Mācību darba organizācijas formas
5. Latviešu valodas zināšanu pārbaudes formas un metodiskie paņēmieni
Programmu apgūst attālināti: a) ierakstītas lekcijas un videosemināri, ko students varēs noskatīties sev izdevīgā laikā, sadarbojoties ar kursa lektoru; b) tiešsaistes praktiskās nodarbības; c) tiešsaistes konsultācijas; d) studentiem pieejama plaša digitālo mācību resursu datu bāze.
Reģistrētiem studentiem programma būs pieejama LU e-izglītības platformā.
Studenti saņems apliecību par veiksmīgi nokārtotu pilnas tālmācības programmas (5 moduļi) apguvi.
Programmas īstenošanas laiks: no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. maijam, grupā ir 15 studējošie. Mācības finansē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, studentiem programma pieejama bez maksas.
Studējošo reģistrācija:
Līdz 15. oktobrim lūdzam atsūtīt uz e-pasta adresi iveta.grinberga@izm.gov.lv
1) vārdu, uzvārdu; 2) personas kodu (ja ir); 3) e-pasta adresi; 4) dzimšanas datus (piem. 11.10.1991.).
Programmā tiks reģistrēti pirmie 15 pretendenti.

ĪSA PROGRAMMAS ANOTĀCIJA
Modulis “Valoda(s), to apguves veidi un valodas apguvēja perspektīva”
Sanita Martena, Dr. philol.; Antra Kļavinska, Dr. philol.
Kursa mērķis ir veidot izpratni par valodas jēdzienu atbilstoši 21.gs. valodniecības atziņām, par kopīgo un atšķirīgo dzimtās valodas, otrās valodas, svešvalodas un etniskā (kultūras) mantojuma valodas apguvē un par jaunākajām atziņām un praktisko pieredzi latviešu valodas mācīšanā un apguvē Latvijā, piedāvājot īsas videolekcijas par šiem jautājumiem, iesaistot kursantus tiešsaistes diskusijās un diskusiju forumos rakstu formā un katru tēmu noslēdzot ar kursantu rakstu darbu dažādos žanros (savas valodu biogrāfijas izveide; vizuālais materiāls par pamatjēdzieniem, pārdomas par kādu valodas apguves aspektu vai neviennozīmīgu jautājumu u.tml.).
Modulis “Latviešu valodas struktūras pamatjautājumi”
Andra Kalnača, Dr. philol.; Ilze Lokmane, Dr. philol.; Inta Urbanoviča, Dr. philol.
Kursa mērķis ir sniegt izpratni par latviešu valodas fonētisko, gramatisko, vārddarināšanas un vārdu krājuma sistēmu, par šīs sistēmas funkcionēšanu dažādos valodas paveidos, tās normēšanu.
Lai labāk būtu izprotamas latviešu valodas struktūras īpatnības, modulī tiek ietvertas arī ziņas par latviešu valodas tuvākajām radu valodām baltu un indoeiropiešu valodu kontekstā, kā arī par latviešu valodas, t. sk. latviešu literārās valodas, veidošanos, dialektiem un kontaktiem ar citām valodām (senāk un mūsdienās), it īpaši baltu un Baltijas jūras somu valodu ilgstošiem sakariem.
Modulis “Latviešu literatūra un kultūra”
Sigita Kušnere, Mg. philol.
Kursa mērķis ir radīt izpratni par latviešu literatūras un kultūras nozīmīgākajām vēsturiskajām un laikmetīgajām parādībām, to savstarpējo mijiedarbi un sasaisti; literatūras un kultūras jautājumu apguvē lietojamām metodēm un tiešsaistē pieejamiem avotiem un papildmateriāliem.
Modulis “Mācību darba organizācijas formas”
Inga Laizāne, Dr. philol.
Kursa mērķis ir gūt ieskatu svešvalodas apguves metodoloģijā (teorijas, pieejas, metodes) un mācību stundas organizācijas struktūras jautājumos, kā arī iegūt pārskatu par latviešu valodas kā svešvalodas apguvei paredzētajiem mācību līdzekļiem.
Modulis “Latviešu valodas zināšanu pārbaudes formas un metodiskie paņēmieni”
Vita Kalnbērziņa, Dr. philol.
Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par galvenajiem latviešu valodas zināšanu pārbaudes principiem, to paņēmieniem, attīstības tendencēm mūsdienās un to ietekmi uz valodas apguvi.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie