- baltic-ireland.ie - https://baltic-ireland.ie -

12. Saeimas vēlēšanas – partija “No sirds Latvijai”

Posted By baltic-ireland.ie On 2014. gada 19. septembris @ 0:01 In Ziņas | No Comments

12. Saeimas vēlēšanas – diaspora
Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) statistika liecina, ka Latvijas diasporas lielums pasaulē ir 350-400 tūkst.cilvēku. Arī šobrīd emigrācija nav apstājusies, bet notiek lēnāk. Lielākais skaits no Latvijas izceļojošo cilvēku ir Lielbritānijā – 100 tūkst.cilvēki.

Uz portāla baltic-ireland.ie jautājumu: “Kas jūsu priekšvēlēšanu programmā ir teikts par diasporu?”, atbild partijas “No sirds Latvijai” sabiedrisko attiecību speciālists Mārtiņš Pozņaks:
“Mēs uzskatām, ka, lai valsts attīstītos un radītu apstākļus ikviena iedzīvotāja labklājībai, ir divi būtiski priekšnoteikumi: ir jābūt sakārtotai valsts pārvaldei un jāpanāk straujāka valsts izaugsme, tieši tad mums pietiks līdzekļu un būs iespējas būtiski uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni, nodrošināt mūsu vecākās paaudzes un ģimeņu ar bērniem labklājību. Ir nepieciešamas labas pārmaiņas.

Uzskatām, ka ārzemju latviešu diasporas loma ir būtiska sabiedrības attīstībā. Arī mūsu partijā “No sirds Latvijai” aktīvi darbojas vairāki ārzemēs dzīvojoši latvieši, kuru pienesums ir nozīmīgs. Šo cilvēku idejas, pieredze un redzējums, kā attiecīgie ekonomiskie vai sociālie jautājumi tiek risināti citās valstīs, ir noderīgi un tiek izmantoti arī mūsu partijas darbā.
Mēs uzskatām, ka diasporai ir aktīvi jāiesaistās valsts ekonomikas un politiskās aktivitātes un diasporai ir jābūt daudz aktīvākai lomai, veicinot un ieviešot pārmaiņas Latvijas attīstībā. Ir svarīgi stiprināt nevalstisko organizāciju lomu un sociālo dialogu ar valdību, lai varētu risināt dažādu sociālo grupu problēmas.
Valdības izstrādātais reemigrācijas plāns nav reāls un strādāt spējīgs. Reemigrācijas plāns patiesībā var būt tikai viens – uzlabot sadzīves un darba apstākļus, pacelt algu līmeni un nodarbinātību tiktāl, līdz piespiedu emigrācijā aizbraukušie redzētu iespēju atgriezties dzimtenē un dzīvot šeit.
“No sirds Latvijai” veiks konkrētus pasākumus ģimeņu atbalstam, gan palielinot neapliekamo minimumu, gan veicinot arī lauku apdzīvotību, palīdzot mazajām saimniecībām iegādāties zemi un atrast savu vietu tirgū, gan nodrošinot jaunajām ģimenēm iespēju iegādāties mājokli un zemi, izmantojot valsts zemes fondu.
Nodokļu jomā prioritāte ir nevienlīdzības samazināšana, izlīdzinot regresīvo nodokļu slogu, kā arī izmantojot sociālā taisnīguma principus nodokļu politikā – palielinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokļi neapliekamo minimumu līdz minimālās algas apmēram – 320 EUR, palielinot atvieglojumus par apgādājamiem, samazinot PVN likmi pārtikai, nosakot valsts atbalstu – nodokļu atlaides darba vietu radīšanai.
„No sirds Latvijai” arī uzskata, ka ir nepieciešams celt pedagogu prestižu, jo tieši skolotājs veido jaunās paaudzes uzskatus un tālāk attīsta ģimenē ieaudzinātās vērtības. Izglītības jomā ir jāizstrādā jauns uz kompetenču attīstību orientēts un vērtībās balstīts, kā arī skaidri saprotams pamatizglītības un vidējās izglītības standarts
Partija “No sirds Latvijai” uzskata, ka ir jāizdara viss iespējamais, lai panāktu straujāku valsts izaugsmi un tieši valstij ir aktīvi jāaizstāv nacionālās intereses. Latvijai ir svarīgi panākt ietekmīgu ražošanas uzņēmumu esamību un attīstību valstī, kas spēj nodrošināt ekonomikas attīstību un augsmi. Un tas tiks panākts, nosakot prioritārās nozares un veidojot uz zināšanām balstītu ekonomiku.

Latvijai prioritārās nozares jeb aktuālā specializācija ir saistāmas ar augsti tehnoloģiskām un konkurētspējīgām zinātņu ietilpīgām ražošanas nozarēm, t.i.:
1) zināšanu ietilpīga bioekonomika;
2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biofarmācijas tehnoloģijas;
3) viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
4) viedā enerģētika;
5) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Tai pašā laikā valstij ir jānodrošina atbalsts tām nozarēm, kas izmanto vai nodrošina vietējo izejvielu un resursu bāzi – kokapstrāde un mežsaimniecība, lauksaimniecība un pārtikas ražošana. Tikai stabila, ilgtermiņa augšupeja ekonomikā var nodrošināt reālu reemigrāciju.

Mēs vēlamies radīt apstākļus, lai ikviens var attīstīt savus talantus Latvijā. Mēs zinām, ka, racionāli saimniekojot, jau pašlaik Latvijā būtu efektīva veselības aprūpe un sociālā aizsardzība. Lēmumi tiks pieņemti, balstoties uz sabiedrības interesēm.”


Article printed from baltic-ireland.ie: https://baltic-ireland.ie

URL to article: https://baltic-ireland.ie/2014/09/29775/

Copyright © 2008 Baltic-ireland.eu. All rights reserved.