Ceturtdiena, 18. jūlijs, Varda dienas: Rozālija, Roze

EP atbalsta noteikumus par vienlīdzīgu atalgojumu un algu pārredzamību draugiem.lv

- 31.03.2023
Sadaļas: Ziņas IRL - Atslēgvārdi: , ,

img_5185Ar jaunajiem noteikumiem Eiropas Savienības (ES) uzņēmumiem būs pienākums atklāt informāciju, ļaujot skaidrāk apzināt atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksā un ļaujot darbiniekiem vieglāk salīdzināt algas.
Ceturtdien plenārsēdē Eiropas Parlaments (EP) ar 427 balsīm “par”, 79 — “pret” un 76 deputātiem atturoties pieņēma jaunus noteikumus, saskaņā ar kuriem atalgojuma noteikšanā turpmāk būs jāievēro dzimumneitrāli kritēriji un jāizmanto dzimumneitrālas darba novērtēšanas un klasifikācijas sistēmas.

Šāda pieeja atvieglos atalgojuma līmeņu salīdzināšanu. Amatu nosaukumos un vakanču paziņojumos būs jāizmanto dzimumneitrāla valoda un, pieņemot cilvēkus darbā, būs jāraugās, lai šis process norisinātos nediskriminējoši.
Ja uzņēmuma algu pārskats parādīs, ka vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība sasniedz vai pārsniedz 5 %, darba devējam sadarbībā ar darbinieku pārstāvjiem būs kopīgi jāizvērtē uzņēmuma algas. Dalībvalstīm būs pienākums darba devējiem, kas noteikumus neievēros, piemērot iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, piemēram, naudas sodus. Darba ņēmējam, kam pārkāpuma rezultātā būs nodarīts kaitējums, būs tiesības pieprasīt kompensāciju. Pirmo reizi jaunajos noteikumos ir iekļautas nebināro personu tiesības un intersekcionālā diskriminācija jeb diskriminācija vairāku vienlaicīgu faktoru dēļ.
Algu slepenības beigas
Noteikumos teikts, ka darba ņēmējiem un darbinieku pārstāvjiem būs tiesības saņemt skaidru un pilnīgu informāciju par individuālo un vidējo darba samaksas līmeni pa dzimumiem. Atalgojums vairs nedrīkstēs būt slepens. Darba līgumos vairs nevarēs būt nosacījumi, kas aizliedz darba ņēmējiem atklāt savas algas lielumu vai pieprasīt informāciju par citu darbinieku algām tajā pašā vai citā amata kategorijā.

Pierādīšanas pienākums darba devējam
Risinot ar darba samaksu saistītas sūdzības, pierādīšanas pienākums gulsies ne vairs uz darba ņēmēja, bet gan uz darba devēja pleciem. Dalībvalstu likumos būs jāiestrādā jauna norma: ja darba ņēmējs vērsīsies tiesā ar sūdzību par vienlīdzīgas darba samaksas principa neievērošanu, pienākums pierādīt to, ka šāda diskriminācija nav notikusi, gulsies uz darba devēja pleciem.

Saskaņotais noteikumu teksts vēl oficiāli jāapstiprina Padomei. Tad tas tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie