Svētdiena, 9. maijs, Eiropas diena.Varda dienas: Klāvs, Einārs, Ervīns

Esiet pazīstami – priesteris Andris Solims. draugiem.lv

- 30.05.2008
Sadaļas: Mēs Īrijā - Atslēgvārdi: ,

Labdien, mīļie tautieši Īrijā!
Sirsnīgi sveicieni visiem no dzimtajiem laukiem un pilsētām!
Un visus kristiešus vēlos sveikt ar kristiešu sveiciena vārdiem – Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Mani sauc Andris Solims, un esmu Romas katoļu Baznīcas Latvijā priesteris, kuru Dievs un mana priekšniecība atsūtīja speciālā misijā uz šo skaisto, zaļojošo zemi, lai kā kapelāns aprūpētu Īrijā dzīvojošos un strādājošos Latvijas katoļticīgos. Esmu Īrijā tikai kopš 7. maija, tātad var teikt, ka esmu te „jauniņais” lielajā latviešu imigrantu saimē, kuras mistisko skaitu laikam zina vienīgi Kungs Dievs debesīs. Viņam esmu ļoti pateicīgs, ka varu būt noderīgs kā Kristus kalps šeit, sniedzot garīgo palīdzību saviem tautiešiem.

Jēzus sūtīja savus mācekļus pasaulē un teica: „Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai!” (Mk 16, 15) Līdz ar to mana misija nav politiska, bet tīri garīga rakstura sūtība, jo garīdzniekiem nevajadzētu jaukties politikā, kas nav viņu aicinājums. Tomēr līdz šim vienmēr esmu sevi uzskatījis par savas tautas patriotu.Tiem, kuri mani nepazīst, atļaušos tikai dažus biogrāfiskos datus par sevi. Esmu dzimis Krāslavā 10.06.1968. dziļi ticīgā katoliskajā ģimenē. Padomju laikā nācās ļoti daudz fiziski un morāli ciest par savu ticības pārliecību, pārdzīvojot vairākus atentātus un trīsreizējo skolu maiņu. Kopš bērnības ļoti aizrāvos ar klasisko mūziku un kora dziedāšanu. Pabeidzu Mūzikas skolu un pašmācības ceļā apguvu ērģeļu spēli un kora diriģēšanu, strādādams vairākās draudzēs kā ērģelnieks un diriģents. Diemžēl baznīcas mūzika ir mana stihija vēl arvien… Tomēr sajutu Kristus doto aicinājumu kļūt par Kunga kalpu un 1986. gadā iestājos Rīgas Garīgajā seminārā, kuru pabeidzu 1991. gadā un 2. jūnijā tiku iesvētīts jeb ordinēts par priesteri. Tajā pat gadā tiku aizsūtīts studijās uz Romu, kur četru gadu laikā absolvēju Sv. Anselma vārdā nosaukto Pāvesta Liturģijas Institūtu un ieguvu licenciāta grādu Liturģijā. 1995. gadā atgriezos Latvijā, kur strādāju vairākās draudzēs kā prāvests un 10 gadus pasniedzu Liturģijas priekšmetus augstākminētajā Rīgas Garīgajā seminārā – tagad: Rīgas Teoloģijas Institūtā. Tik daudz par savām iepriekšējās dzīves gaitām.
Kristus dibināja savu Baznīcu uz apustuļu pamata kā daudznacionālu, dažādu kultūru un tradīciju tautu kopienu, kuru Svētais Gars Vasarsvētku dienā apzīmogoja kā vienotu Dieva bērnu saimi. Respektējot tautu etnisko, kulturālo un kultuālo dažādību, Kristus Baznīca kā vadošā mūsu civilizācijā pastāv jau divus gadu tūkstošus un pastāvēs līdz pat laiku beigām, jo to vada Svētais Gars. Kristieši var priecāties, ka viņu kopienas dibinātājs un galva ir pats Dieva Dēls Jēzus Kristus, apsolītais Mesija un Glābējs, kas caur kristību mūs atpestī no sātana un grēka valgiem, iekļaujot kristiešus Vissvētās Trīsvienības – Tēva, Dēla un Svētā Gara ģimenē, par kuras locekļiem mēs kļūstam.
Arī Īrija ir daudznacionāla, multietniska valsts, kuru apdzīvo ļoti dažādu tautību cilvēki. Savā ziņā mani pat pārsteidza īru tautas miermīlīgums un laipnība pret ieceļotāju lielajām masām, kuri šeit dzīvo un strādā nevis kā vergi, bet pat kā šīs valsts pilsoņi. Protams, pirmie iespaidi ir tie labākie, saskaroties ar īru smaidīgiem un viesmīlīgiem cilvēkiem, kas ir tik mazraksturīga parādība ziemeļu tautām. Kaut pārsvarā Īrijā dominē katolicisms, tomēr visnotaļ ir jūtama liela iejūtība un tolerance arī pret citām konfesijām, par ko varu tikai priecāties. Arī mūsu brāļi luterticīgie ir apliecinājuši Īrijas katoliskās baznīcas pretimnākšanu, par ko es pats varēju pārliecināties, kad biju Limerikā, kur turpmāk paredzēts svinēt latviešu luterāņu kopienas dievkalpojumus tajā pašā katoļu dievnama kapelā (St. Alphonsus Church), kur tie notiek arī katoļticīgajiem. Mani vienmēr iepriecināja labie panākumi ekumeniskajā kustībā Latvijā starp dažādām konfesijām, ko ļoti vēlos turpināt attīstīt arī šeit kopā ar savu amata brāli mācītāju Uģi Brūkleni, kurš līdzīgi ir atsūtīts aprūpēt Latvijas luterticīgos. Šo sadarbību gribētu novēlēt arī visiem labas gribas kristiešiem. Mums abiem ar Uģi pietiks darba šajā zemē, tādēļ mēs neuztveram viens otru kā konkurentus, bet kā brāļus un draugus. Ja starp kristiešu konfesijām valda labs sadarbības gars, tad arī pašam Kristum par to ir liels prieks, jo Viņš mūs visus aicina būt vienotiem.
Iepazīstot kalpošanas reālo situāciju Īrijā, vislielākās grūtības ir milzīgie attālumi, kuri būs jāmēro, lai sasniegtu ticīgos, kuri ir izkaisīti pa visu salu. Tādēļ mans liels lūgums ir atsaukties Īrijā esošajiem katoļticīgajiem tautiešiem, lai varētu iegūt plašāku informāciju par Jūsu dzīves vietām, kur nākotnē varētu notikt dievkalpojumi latviešu valodā. Pagaidām tādi dievkalpojumi ir notikuši Rušā, Dublinā, Korkā, Limerikā un (agrāk) Droghedā. Protams, nebūs iespēja atbraukt uz katru latviešu mazāk apdzīvotu vietu, bet Jūsu informācija un izteiktās vēlmes palīdzēs man labāk saplānot iespējamos dievkalpojumus tuvāk Jums. Es aicinu un iedrošinu katoļticīgos tautiešus neatlikt savas dvēseles pestīšanas darbu uz vēlāko laiku, kad it kā būtu apmierinātas vispirms Jūsu materiālās vajadzības. Jo bez Dieva svētības arī miesa nejutīsies labi, par cik nevar izcelt vienīgi materiālās vērtības kā savas dzīves prioritāti, kas šodien ir ļoti raksturīga parādība daudziem moderniem cilvēkiem. Arī dzīvodami materiālās labklājības zemēs, mēs nedrīkstam aizmirst par garīgajām vērtībām, kas tieši raksturo cilvēku kā garīgo būtni.
Mīļie vecāki! Neatlieciet savu bērnu kristības un pieņemiet kristību arī paši, ja vēl neesat kristīti. Jūs to varat izdarīt tagad arī Īrijā! Bet tas ir liels notikums Jūsu garīgajā dzīvē, kuram vajag labi sagatavoties, savlaicīgi apgūstot ticības patiesības apmācību kursā. Kristīgās ģimenes laime ir nodrošināta tur, kur tiek ievēroti Dieva un Baznīcas baušļi ne tikai teorijā, bet arī praksē jeb ikdienas dzīvē. Labprāt palīdzēšu sagatavoties topošajām vai jau nodibinātajām ģimenēm pieņemt Laulības sakramentu, lai tās būtu Dieva svētītas un nedzīvotu grēka stāvoklī. Tas ir ļoti svarīgi, lai bērni augtu laulātu vecāku ģimenē, kur tas ir iespējams. Domāju, ka vairākiem draugiem ir sakrājušies daudzi jautājumi viņu ticības lietās. Lūk, es esmu Jūsu rīcībā un pieejams, sazinoties caur: mob. tālr. 086 177 3515 (no Latvijas: +353 86 177 3515); e-mailu: solims@lanet.lv; Skypu: Andris Solims.
Ceru, ka spēšu atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt nepieciešamo garīgo palīdzību Jūsu dvēselēm. Sirsnīgi aicinu piedalīties nākamajos katoļticīgo dievkalpojumos latviešu valodā, kuri tiek un tiks savlaicīgi izsludināti dažādos Jums Īrijā pieejamos latviešu masu medijos. Sekojiet regulāri šādiem sludinājumiem un paziņojiet, lūdzu, par tiem citiem tautiešiem, kuriem nav pieejams internets.
Beigās es gribu pateikties saviem priekšgājējiem šajā Latvijas katoļticīgo misijā Īrijā, kuru pāris gadus atpakaļ ierosināja dibināt Jelgavas bīskaps Antons Justs sava apciemojuma laikā, sūtīdams priesteri Aleksandru Stepanovu, kurš Romas studiju laikā periodiski atlidoja uz Īriju sniegt garīgos pakalpojumus latviešu katoļticīgajiem. Paldies arī priesteriem Artūram Krištapovičam un Andrim Priedei, kuri mēroja tālo ceļu no Latvijas, lai vairākas reizes lūgtos šeit kopā ar Jums dzimtajā valodā. Lai Dievs svētī mūsu kopīgo dvēseļu pestīšanas darbu! Atbalstīsim to ar savu personīgo līdzdarbošanos un līdzdalību šajā misijā! Būšu priecīgs un pateicīgs saņemt Jūsu ierosinājumus, ieteikumus un morālo atbalstu. Lai Kungs svētī ikvienu ģimeni, ikvienu labas gribas cilvēku gan Latvijā, gan Īrijā! Lai Dievs svētī ikvienu no Jums, mīļie lasītāji! Uz tikšanos iespējams citā reizē kādā no saziņas medijiem!

Kristīgā mīlestībā un cieņā:
priesteris Andris Solims


 1. >> - IRELAND saka:

  1
  TONNA + IRELAND Says:
  May 30th, 2008 at 2:02 am

  Lai Tev veicas ,Andri,bet es neglaimosu.Kristīgo ticību uztveru kā mērķtiecīgi organizētu ļaužu ietekmēsanas mehānismu,kurs spējīgs atņemt katra pasa lemt un rīcībspēju pār savu likteni.Baznīca,jeb izdomātā kristīgā reliģija ir veids kā pakļaut cilvēkus organizētai paslabuma gūsanai,iedzīvojoties uz godīgu un reizēm pat varbūt naivu ļautiņu lētticību.Kas ir Tavs Dievs un Tava prieksniecība?
  Man ir mans Dievs,kurs vienmēr mani ir pasargājis,pat ja neesmu viņam lūdzies un izpildījis paredzētos rituālus.Es pateicos savam Dievam,nevis kolhoza dievam.Daudzkārt esmu pārliecinājies,cik viegli ir ietekmēt citu ļaužu prātus.Izskatās,ka baznīca no tā vien dzīvo,lai gūtu sev stabilu pamatu zem kājām.Sen garām tas laiks,kad baznīca bija kaut kas mistisks.Baznīca -tas ir bizness,kurs spēlē uz aklu ļauzu smadzenēm.Baznīca pārpārēm ir sagrābusies vienkārso ļaužu darba augļus.Uz ko Jūs cerat,seit Īrijā? Pat pie vislielākām savas dzīves neveiksmēm,es savu dzīvesstāstu un likteni neuzticētu kaut kādai sektai,ko izdaiļo vārds baznīca.
  Sorry par visu so,bet mani ārkārtīgi kaitina svētie melnsvārči.Ir tēmas,par kurām varētu diskutēt stundām un dienām.Piem.baznīca un sekss.Baznīca un dzīve klosterī.Baznīca un vardarbība.Baznīca un pedofilija.Baznīcā tikai vīrisķais kults,utt.,utt.
  Ja ir komentāri,labprāt uzklausīsu.

 2. >> - IRELAND saka:

  2
  Dievs@debesis.lv IRELAND Says:
  May 30th, 2008 at 12:08 pm

  Prieks par Andri, kurš ir atradis savu ceļu dzīvē un saniedzis mēŗķi! Studēt garīgajā seminārā nav joka lieta..tur patiešām ir jābūt gribaspēkam un patiesai ticībai. Lai Tev Andri veicas turpmākajā dzīvē un lai Dievs ir ar tevi!
  Es piekrītu Tonnai…mans Dievs ir manī….un priekš manis baznīca un reliģija nav tas pats kas Dievs.
  Dievs mūs visus ir radījis pēc sava ģimja un līdzības…ar to viss ir pateikts. Galvenais ir dzīvot saskānā ar dabas vai Dieva likumiem….nav nozīme izsūdzēt grēkus..un turpat aiz baznīcas durvīm atkal sagrēkot ar domām..vārdiem vai darbiem. Svarīgi ir pazināt savas kļūdas un tās turpmāk nepieļaut. Tad gan mūs sagaida gan labāka dzīve..gan veselība..kā arī nokļūšana kādā no augtsākajiem “paradīzes līmeņiem.” Lūgšanai ir milzu spēks…un lai lūgtos nav vajadzīga baznīca..to vajag darīt un ir jādara jebkurā laikā un vietā. Es piekrītu, ka dažiem cilvēkiem ir vajadzīga psihoterapeitiska palīdzība..un te nu mācītājs var palīdzēt :) . Uz šodienu vairs nav nekādu noslēpumu…jo reliģija un zinātne iet vienu ceļu, kā arī visas reliģijas ved uz vienu mērķi. Tas kas bija noslēpums kādreiz- tagad ir ikdiena.Pienāks laiks, kad visas reliģijas apvienosies..tā tam bija jābūt jau sen! Tikai patiešām žēl ka cilvēki vēl joprojām ir akli….interesanti kāpēc no Bībeles 15.gadsimtā tika izņemta daļa no teksta..Vai tāpēc lai vairāk būtu aitu ko ganīt? :)
  Dievs svētī jūs visus!

 3. >> - IRELAND saka:

  3
  andris IRELAND Says:
  May 30th, 2008 at 7:02 pm

  Piekrītu iepriekšējiem komentāriem.

 4. >> - IRELAND saka:

  Andis IRELAND Says:
  June 26th, 2008 at 9:19 pm

  ceru ka dievs jums palidz,bet man ne!

 5. >> - IRELAND saka:

  rita LATVIA Says:
  September 10th, 2008 at 12:09 pm

  tik ļoti liels prieks par jums :) Īrijas katoļi ieguvuši sev lielisku priesteri, vienīgi atliek izteikt nožēlu, ka pie mums Latvijā jūs nespēja pienācīgi novērtēt.Lai jums veicas itin visā ko ieplānojat un lai Dievs ir ar jums vienmē :D Paldies par visu labo :D

 6. >> - IRELAND saka:

  cic Andris IRELAND Says:
  September 10th, 2008 at 8:42 pm

  Aleluja!

 7. liza - LATVIA saka:

  Latviešiem Īrijā ir ļoti paveicies ar Jums,novēlu lai Jums vienmēr veicas un Dieviņš stāv klāt!!! :oops: :DDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie