Trešdiena, 1. decembris, Varda dienas: Emanuels, Arnolds

Adventa jēga, simboli un mūsu ieguvums draugiem.lv

- 28.11.2010
Sadaļas: Apsveikumi - Atslēgvārdi: ,

Vārds „advente” ir atvasināts no latīņu vārda „advenio”, kas latviešu valodā nozīmē „tuvoties”, „atnākt”, „ierasties”, uzsverot šādas nākšanas steidzamību. Tas ir saistīts ar Jēzus Kristus dažādajām nākšanām cilvēka dzīvē, lai dotu iespēju mūžīgajai dzīvei. Lai varētu labāk izteikt Adventa nozīmi un būtu fiziski skatāms simbols, ir paradums vīt vainagu no mūžzaļajem augiem (skujām, efejām u.c), kurš kā aplis simbolizē mūžību, bet zaļā krāsa dzīvību.

Adventa vainagā tiek iededzinātas četras baltas vai violetas sveces, kas dod meditēt un atcerēties par četrām dažādajām Kristus nākšanām pie cilvēka. Tā kā mūsdienās Adventa laiks ir četras nedēļas, tiek dedzinātas četras sveces. Īrijā var redzēt, ka tiek pievienota vēl viena svece, kas atgādina par Kristus klātbūtni pārdomājot par dažādajiem veidiem kā Kristus tuvojas mums mūsu ikdienā.

Fakts, ka Dieva žēlastības un mīlestības klātbūtne ir reāla Kristū un Viņš vēlas būt ar mums kopā dzīvē un mūžībā ir mudinājis cilvēkus „izrevidēt”, jeb pārskatīt savu ikdienu. Kristīga cilvēka apziņā Visuvarenais Dievs ir tik ļoti labs draugs un Glābējs, ka Viņa dēļ notiek atteikšanās no visa tā kas sabojā vai traucē attiecībām ar Viņu. Ar to saistās fakts, ka Adventa laikā cilvēks ieplāno biežāku tikšanos ar savu garīgo vadītāju, lai izmeklētu sirdsapziņu, nožēlotu savus grēkus un pateicībā par Dieva žēlastību, vairāk atvēlētu laiku, naudu, uzmanību un savas iespējas, lai citi cilvēki caur mūsu labdarību ieraudzītu Dieva uzmanību, gādību un klātbūtni. Šādu Dieva Svētā Gara darbu pie mums un caur mums sauc par kristīgu dzīvi. Lai mēs vairāk būtu Dieva vadīti un attīrīti, tiek ieturēts tā saucamais gavēnis. Šai laikā daudz mērķtiecīgāk atsakās no dažādiem „laika zagļiem” (piem. bezjēdzīgiem tusiņiem, sērfošanām Internetā, trulām TV pārraidēm un ārprātīgiem šopingiem). Savukārt ietaupīto laiku, spēku, naudu u.c. novirza savas un citu cilvēku dzīves kvalitātes celšanai un draudzības ar Dievu kopšanai dievkalpojumos, lūgšanās un draudzes kopībā. Bez šāda mērķa gavēnis pārvērstos tikai par „notievēšanas kūri” vai „savas svētulības demonstrēšanu”.

Viens no visvecākajiem Adventes svētdienu skaidrojumiem ir sekojošs:
1. Adventa svētdiena (pirmās sveces degšana) dod domāt, ka Dievs ir iemiesojies un Kristū kļuvis par cilvēku, lai piepildītu to ko cilvēks grēka dēļ nespēja un pēc tam savu pilnību piešķirtu mums , kas esam grēka dēļ šķirti no Dieva. Tātad pirmā adventa nedēļa liecina par Kristus fizisko nākšanu. Kā rakstīt Bībelē: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jņ.ev.3:16)
2. Adventa svētdiena (otrās sveces degšana) dod domāt, ka Kristus neredzami nāk pie cilvēka caur Svētā Gara darbību katru dienu. Kristus saka: „Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”(Mt.ev.28:20)
3. Adventa svētdiena (trešās sveces degšana) dod domāt par Kristus neredzamo nākšanu, pie mums laicīgās dzīves noslēgumā, lai izvestu cauri nāvei un dotu vietu tur kur ir Viņš. Kristus saviem mācekļiem saka: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeju jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.”(Jņ.ev.14:1-3).
4. Adventa svētdiena (ceturtā sveces degšana) dod domāt par Kristus otro atnākšanu, lai taisnīgi iztiesātu Dieva radīto pasauli. Kā rakstīt Bībelē: „Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem.” (Ap 17:31) un kā Kristus saka: „Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.”( Jņ.ev. 5:24)

Tas ir īsumā par Adventa jēgu un simbolu nozīmi, bet patiesa Adventa svinēšana notiek visa gada garumā uzturot draudzību ar Kristu un atbrīvojoties no tā kas sabojā mūs pašus un mūsu attiecības ģimenē un tautā. Ar Adventa pirmo svētdienu iesākas Jaunais Baznīcas gads. Uz tikšanos un kopīgu Dieva klātbūtnes svinēšanu dievkalpojumos un citos svētīgos pasākumos jaunajā Baznīcas gadā!

Dieva Svētā Gara apgaismotu un svētīgām pārdomām pildītu Adventa laiku vēlot – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Latviešu draudzes Īrijā mācītājs Uģis Brūklene

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie