Svētdiena, 26. maijs, Varda dienas: Varis, Eduards, Edvards

UNESCO LNK aicina ārzemēs dzīvojošos atzīmēt Dzimtās valodas dienu draugiem.lv

- 15.02.2012

„Valoda ir katras kultūras pamatelements, kas no paaudzes paaudzē veidojis gan materiālo, gan nemateriālo tautas kultūras mantojumu un kopīgo atmiņu,” teikts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) aicinājumā atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu, kas pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas visā pasaulē notiek jau 12 gadus.

Šogad UNESCO LNK Latvijā aicina Dzimtās valodas dienu veltīt saziņai ar cilvēkiem, kuri atrodas ārpus valsts, lai izceltu mūsu dzimto – Latvijas valsts valodu kā vērtību un unikālo saikni, kas vieno un mudina atgriezties. UNESCO LNK jo īpaši aicina ikvienu organizāciju ārpus Latvijas atzīmēt Dzimtās valodas dienu, lai aktualizētu latviešu valodas lietošanu un saglabātu piederības sajūtu savai dzimtajai valstij.

„Valoda ir nozīmīgs pamats valsts un kultūras pastāvēšanai, jo tā ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu nākamajām paaudzēm par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra,” norāda UNESCO LNT ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, „Dzimtā valoda veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda – caur tautas dziesmām, dažādām spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas un regulāras sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un izceļot valodas plūdumu un bagātību.”

Lai pievērstu uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, aktualizētu dzimto valodu kā vērtību un vairotu cieņu pret to, kā arī apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai, UNESCO LNK aicina 21. februārī atzīmēt Dzimtās valodas dienu un mudina sabiedrību – īpaši skolas, bibliotēkas, nevalstiskās organizācija u.tml. – rīkot un iesaistīties dažādos tematiskos pasākumos, piemēram, mācību stundas, diskusijas, stāstu vakarus, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, sazināties ar radiem, draugiem Latvijā.

Dzimtās valodas dienu ar daudzveidīgām un saistošām aktivitātēm atzīmēs daudzās pirmsskolas izglītības iestādēs skolās, bibliotēkās, un jauniešu centros visā Latvijā. Piemēram, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” organizēs Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītu konkursu 5 līdz 6 gadus veciem bērniem, Bišumuižas filiālbibliotēkā ir sagatavota tematiska izstāde “Teci, teci valodiņa” un Balvu pamatskolā rit valodu mēnesis, kura ietvaros notiks vesela virkne pasākumu, kas tiks veltīti Dzimtās valodas dienai. Majoru vidusskolā Starptautiskās dzimtās valodas dienas nedēļā ir projektu nedēļa, kur projekta „Paaudžu solidaritāte” ietvaros Jaundubultu pansionātā tiks izspēlēts erudīcijas konkurss ar valodas spēlēm. Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā notiks pasākums – 2012. gada jubilāru – latviešu dzejnieku, rakstnieku un dramaturgu daiļdarbu publiska deklamēšana un runāšana, vērtējot un apbalvojot labākos un interesantākos runātājus. Arī Daugavpils 11. pamatskolā 1. – 9. klašu kolektīvi tiks iesaistīti aktivitātēs ar mērķi attīstīt prasmi cienīt un izkopt savu dzimto valodu. Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā rīkos tautasdziesmu vakaru “Skani mana valodiņa”, kura ietvaros runās par Dzimtās valodas nozīmi, Dainu skapi kā pasaules kultūras mantojuma sastāvdaļu, skandinās un izdziedās tautasdziesmas, kā arī organizēs sazināšanos ar tuviniekiem ārvalstīs, izmantojot skype programmu. Pūres pagasta bibliotēkā – vietējie iedzīvotāji, kas kādu laiku dzīvojuši svešumā, vai kuriem radi un paziņas dzīvo ārzemēs, tiks aicināti uz Stāstu pēcpusdienu un Burtnieku novada Rencēnu pamatskolā, atzīmējot Dzimtās valodas dienu, rīkos konkursu “VAZ- valoda, atmiņa, zināšanas”, kurā piedalīsies 5. līdz 9.klašu skolēni. Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” Jauniešu klubs “Acis” šo dienu atzīmēs ar videoakciju, kuras laikā tiks filmēti centra audzēkņu un pedagogu viedokļi par savu dzimto valodu. Tā kā Meteņi sakrīt ar Dzimtās valodas dienu, Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde rīkos apjomīgu „Meteņdienas” pasākumu, kura mērķis ir iepazīstināt bērnus ar tautas tradīcijām un latviešu gadskārtām, mācot tautasdziesmas, stāstot ticējumus un skaidrojot to saistību ar dabas norisēm, kā arī organizējot telpu rotāšanu un tradicionālo ēdienu gatavošanu.

UNESCO LNK aicina informēt visām plānotajām aktivitātēm, veltītām Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv. Informācija par Starptautiskās Dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem tiks apkopota UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv, kā arī izsūtīta plašsaziņas līdzekļiem.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie