Svētdiena, 26. maijs, Varda dienas: Varis, Eduards, Edvards

Darbu sāk Tullow latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņa draugiem.lv

- 24.03.2014

_W7C8091“Mana mīļā, mazā Latvija….”
Smaidīgo narcišu kurpēm kājās, mākoņu mēteli apvilcis, pavasara ziedu vainagu galvā un zinības lūkodams, Tullow Parish Community Centre, Chapel Ln, Tullow, Co. Carlow pagalmā, lepni ir iesoļojis Marta mēnesis…

Bet tam cieši pa pēdām – skolas dzidro zvana skaņu mudināts, visus lielos un mazos, jautros un ne tik jautros, bet zinātkāros un visjaukākos “kāpēcīšus” Tullow un tās apkaimē sveicinādams, š.g. 23. martā plkst. 12.00 – Ābecēns (Inta Dreimane-Riekstiņa) – visu burtu draugs un šo bērnu acuraugs…aicinot Leinster latviešu biedrības (LELAB) priekssēdētāju Daigu Ezermali, pārgriežot zeltītiem latviešu ornamentiem rotāto lentu, atklāt jauno latviešu Bērnu un Jauniešu nedēļas nogales skoliņu “ABC akadēmija”.
“Buri-buri – burtiņi.
Jā, jā, jā!
Tās ir burvju durtiņas,
Pa kurām var ieiet
Grāmatā.
Ja tu proti slēgt
visas trīsdesmit trīs,
tad nāc
man līdz!”-
ar šiem J.Baltvilka dzejas vārdiem, Ābecēns aicināja doties uz svētkiem saposto “ABC akadēmijas” zāli, kuru rotāja skoliņas logo, Latvijas Republikas karogs, ziedi, latviešu alfabēta burtu izkārtojums, krāsainu balonu rozetes, svinību galds un fotogrāfa Alda Liepiņa izkārtota foto studija.
Zāle pamazām vien pildījās bērnu, jauniešu un pieaugušo smaidiem un līdzatnestiem baloniem, jo šī diena visiem ir svētku diena – svētki piepildītām cerībām un ilgām, svētki rūpētam, auklētam un lolotam sapnim – ir nodibināta, izveidota un arī atklāta nedēļas nogales skoliņa Leinster latviešu bērniem un jauniešiem “ABC akadēmija”. Šajā dienā prieks tika dalīts arī ar goda viesiem: Carlow Municipal District deputātu William Paton un Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā vecāko referenti Ievu Jaunupi.

Diena bija pārsteigumu un aktivitāšu pilna:
“Skola ir zinību pils, bet skolas stiprums – skolotāja.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa…” tā pasākuma laikā Ābecēns iepazīstināja ar skoliņas pedagoģisko sastāvu: Inesi Jankevicu, Laimu Davidsoni – skolotājām A – Mazuļu grupā (1,5g-3g), Dainu Milleri – mūzikas skolotāju B,C,D grupās, Līgu Vaļģi – sporta deju un ritmikas nodarbību skolotāju B,C,D grupās, Intu Dreimani-Riekstiņu – skolas vadītāju un skolotāju C – Vecākajā grupā (7g-13g), Ingrīdu Tāraudu-Šakovu -skolotāju D – Pusaudžu jeb Jauniešu grupā (14g-18g).

“Nu un tagad laiks ir klāt-
Steigšu jums ko dāvināt:
Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”
- teica Ābecēns, apsveicot katru skoliņas audzēkni, kurš ir pāraudzis 3 gadu vecumu, dāvinot ik vienam skolas dienasgrāmatu. Bet kas tad tā par Pirmo skolas dienu, kurā nav nevienas iepriekšējo zinību pārbaudes? Un te nu tika pārbaudītas audzēkņu vecāku zināšanas – jānodzied tautas dziesma, jānolasa ticējumi par grāmatu, jāuzdod un jāatmin mīklas, jānolasa vēlējums klātesošajiem un jānodzied kopā ar Ābecēnu skolas himna, aicinot pievienoties arī pārējos.

Ar vārdiem un zvanot skolas zvanu: “vai dzirdat? skolas zvans jau dzied – tas aicina uz pirmo nodarbību iet….” Ābecēns mudināja audzēkņus kopā ar skolotājām doties uz savām jaunajām grupu telpām, uz savu pirmo nodarbību, kurā veicams jau pirmais nopietnais uzdevums…..
Bet audzēkņu vecāki tika aicināti palikt zālē uz pirmo vecāku sapulci, kopš ir atklāta skoliņa. Vecāku sapulcē tika izskatīti jautājumi: par skolas iekšējo kārtību, saziņas veidiem, mācību un rotaļnodarbību veidiem un struktūru, to dažādību, nodarbību laikiem; vecāki tika iepazīstināti ar Skolas Iekšējās Kārtības Noteikumiem, Skolas Nolikumu; tika ievēlēta Skolas Padome; tika dots vārds LELAB priekšsēdētājai Daigai Ezermalei par veicamo skolas maksājumu kārtību un apspriesti dažādi aktuāli jautājumi. Bez tam, pasākuma laikā varēja veikt individuālu vai ģimenes foto sesiju fotogrāfa Alda Liepiņa foto studijā.

Lielu pārsteigumu izraisīja audzēkņu pirmās nodarbības darba rezultāti – tika izveidota bērnu radošo darbiņu izstāde, bet D grupas audzēkņi pat bija sagatavojuši brīnišķīgu muzikālu priekšnesumu par godu svētkiem. Malači!
Pēc labi paveikta darba tik ļoti, ļoti garšoja audzēkņu vecāku – Jolantas Innuses un Agritas Ozoliņas sarūpētie gardie krēmkūku groziņi, ka groziņu rindas kļuva ļoti retas ātri vien, un nākamo Ābecēna uzdevumu – uzrakstīt vēlējumu skolas kolektīvam, to novēlēt skaļi, ielikt vēlējumu balonā, to uzpūst, skoliņas audzēkņu ģimenes veica naski. Nu visi varēja doties laukā skolas pagalmā – uz Pirmai skolas dienai veltīto Balonu salūtu!
Ar vārdiem “Lai piepildās!”, baloni tika palaisti gaisā pa vējam, lai piepildītu mūsu vēlmes…

Trūkst vārdu, lai izteiktu atzinību un sirsnīgi pateiktos precīzi katram par ieguldīto darbu šajā pasākumā….Daigai Ezermalei, Alvim Lācim, Olgai Cālītei, Jānim Geidem, Aelitai Murzičai, Jolantai Innusei, Agritai Ozoliņai, Dainai Millerei un Malvim Milleram, Inesei Jankevicai, Laimai Davidsonei, Ingrīdai Tāraudai-Šakovai, Līgai Vaļģei un fotogrāfam Aldim Liepiņam:
“Ne vienmēr grūtums
mūsu spārnus saista,
ne vienmēr vieglums
vieglus spārnus dod.
Vissvarīgākais,
lai kā putni skaisti
Līdz savam mērķim
protam aizlidot.
(K.Apšukrūma)

Bet vienu varu teikt droši un pārliecinoši…- Tullow apkaimes latvieši ir īpaši….tas sirsnības un labestības mantojums, kas tur mīt, ir jūtams ik brīdi, ik uz soļa… un neviļus gribas šo vietu raksturojot teikt: “Mana mīļā, mazā Latvija….”

Ar cieņu,
Inta Dreimane- Riekstiņa

FOTO: Aldis Liepiņš


  1. Priecājos, ka latviešu valoda nezūd arī, arpus dzimtenes esot. Aicinu skoliņas bērnu (9-13 gadu) vecākus pieteikties dalībai apmaksātā vasaras nometnē Latvijā augusta mēnesī. Patlaban gatavoju tam projeta pieteikumu. Rakstiet man tepat draugos!Draugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie