Ceturtdiena, 30. maijs, Varda dienas: Lolita, Vitolds

Ev. Luteriskās Draudzes Dievkalpojums. 20.01.2008. draugiem.lv

- 18.01.2008
Sadaļas: Arhīvs -

Īrijas latviešu Ev. Luteriskās Draudzes Dievkalpojums

Svētdien, 20. janvārī plkst. 14.00

Luterāņu Baznīcā, 24 Adelaide Road, Dublin 2.

Mācītājs Uģis Brūklene: “Pagājušo svētdien dievkalpojumā tika runāts un pārdomāts par Kristības būtību, vajadzību un spēku.

Šo svētdien runāšu par to, kādēļ mēs varam Dievu lūgt un kāda ir atšķirība starp kristīgu lūgšanu un nekristīgu lūgšanu. Kāds ir šo lūgšanu rezultāts?
20.janvarim paredzētais Bībeles lasījums ir no Daniēla grāmatas 9.nod.18.panta:
„ Jo mēs zemojamies Tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību.”

1.Tēze. Lūgšana ir divu personu saruna. Cilvēks kā persona sarunājas ar Dievu kā Personu.

2.Tēze. Kristīgas lūgšanas pamatā ir konkrēta vajadzība un spēja uzticēties Dievam kā mīlošam Tēvam,kurš pazīst mani labāk kā es pazīstu pats sevi un vēlas iedot pašu labāko īstajā brīdī un veidā.

3.Tēze. Lūgšana notiek Jēzus Kristus vārdā. Kristus ir starpnieks starp Dievu un cilvēku, jo viņš pats ir 100% Dievs un 100% cilvēks vienlaicīgi. Lūgt Kristus vārdā nozīmē uzticēties Dieva žēlastībai kas cilvēkam nāk pateicoties Kristus nopelnam.

Kopsavilkums. Kristīga lūgšana ir tā kur cilvēks uzrunā Dievu nevis paļaudamies uz savu taisnību, bet gan uz žēlastību ko Dievs dāvina Kristus dēļ.”

Lūgšana

Mīļais Tēvs,
Es gan nezinu,
kālab un kurp es traucos
un kur es radīšu mieru.
Tomēr es esmu iepazinis,
Ko nozīmē ticēt,
Un tāpēc es vēlos atkal pieķerties
Tavam vārdam.
Tu esi man agrāk palīdzējis,
Kad man vēl nebija nedz jēgas,
Nedz saprašanas,
Un Tu palīdzēsi atkal.

/ Mārtiņš Luters/

Lūgšana

Kungs, pēc Tava apsolījuma es lūdzu:
Nedod man zeltu un sudrabu,
Bet gan – stipru un noturīgu ticību.
Pēc Tava apsolījuma es meklēju:
Liec lai es atrodu
Nevis šīs pasaules baudas un priekus,
Bet gan mierinājumu un veldzi
Tavos svētīgajos un dziedinošajos vārdos.
Pēc Tava apsolījuma es klauvēju:
Atver man –
Es nealkstu pēc tām lietām,
Ko pasaulē tur par augstām un svarīgām,
Bet es ilgojos pēc Tava Svētā Gara,
Dod man to,
Lai Viņš apgaismo manu sirdi
Un stiprina mani,
Kad ir bail un apkārt briesmas.

/ Mārtiņš Luters/Draugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie