Svētdiena, 25. oktobris, Varda dienas: Beāte, Beatrise

Ev. Luteriskās Draudzes Dievkalpojumi. draugiem.lv

- 24.04.2008
Sadaļas: Arhīvs -

Uģis Brūklene:
Aicinu uz dievkalpojumu sestdien, 26. aprīlī plkst. 16.00 Limerikā (St.Michael’s Church, Pery Square) un uz dievkalpojumu svētdien,
27. aprīlī plkst. 14.00 Dublinā (24 Adelaide Road, Dublin2). Sprediķa tēma būs par lūgšanu un vadītājiem. Pēc dievkalpojuma notiks kristīgās mācības kurss, lai gatavotos kristībām, iesvētībām vai laulībām.
Esi gaidīts!

Dieva Vārda lasījums no 1. Ķēniņu grāmatas 3.nodaļas 5.-14.pantam. „Kādu nakti Gibeonā Tas Kungs Salamanam parādījās sapnī. Un Tas Kungs sacīja: “Saki man, ko lai Es tev dodu?” Un Salamans sacīja: “Tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam, lielu žēlastību, tādēļ, ka viņš staigāja Tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā, un Tu joprojām šo pašu lielo žēlastību esi arī saglabājis pret viņu un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad Tu, Kungs, mans Dievs, esi Savu kalpu iecēlis par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā. Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt. Un Tavs kalps atrodas Tavas tautas vidū, kādu Tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ. Un tādēļ dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?”

Un šis vārds patika Tam Kungam, proti, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. Un Tas Kungs viņam atbildēja: “Tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt, tad Es tev došu, kā tu esi vēlējies: redzi, Es tev dodu gudru sirdi un tik sapratīgu, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, Es tev došu arī bagātību un godu: un tāda kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Un, ja vien tu staigāsi Manus ceļus, turēdams Manus likumus un Manus baušļus, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad Es vēl arī pagarināšu tava mūža dienas.”

1.Atzina. Ķēniņš Salamans apzinājās, ka viņa kā vadītāja atbildība ir Dieva priekšā, kurš viņam šo amata pilnvaru ir uzticējis(1.ķēn.3:7). To pašu vajag apzināties vecākiem, uzņēmējiem, deputātiem, nozaru vadītājiem utt. Dievs vēlas caur mums darboties par labu mums uzticētajiem cilvēkiem. Savukārt Dievs sagaida, lai mēs novērtējam vadītāju amatu, kā Viņa iedibinātu un aizlūdzam par to lai Dievs vada vadītājus.
2.Atziņa. Dievs vēlas vadītājiem dot sirdsgudrību, kas pamatojas dievbijībā un mīlestībā uz līdzcilvēkiem(1.Ķēn.3:9-11). Labs vadītājs ir atvērts un pazemīgs Dieva Svētā Gara vadībai. Tiem, kuri ir vadītāji ir jāpiedzīvo cik zemu Visuvaldītājs Dievs caur Jēzu Kristu ir noliecies pie viņiem, lai uzmeklētu, uzupurētos un izglābtu no mūžīgās nāves.
3.Atziņa. Patiesas lūgšanas pamatā ir mīlestības pildīts dialogs, starp cilvēku un Dievu. Dialoga starpnieks ir Kristus( Jņ.ev.16:23-27). Lūgšana pēc būtības var notikt, kad grēcīgajā cilvēkā vairs nevalda tikai augstprātība, bezdievība un egocentrisms, bet caur Kristu ir jaunpiedzimusi jauna daba, kas uzticas, liek Dieva gribu pāri visam citam un ir dievbijīga. Cilvēka jaunā daba var lūgt un sagaidīt, ka Dievs mīlestībā uzklausīs un piepildīs lūgumu. Dievs mūs uzklausa Kristus nopelna dēļ.
Kopsavilkums. Jebkuram vadītājam t.i., jebkuram cilvēkam ir jākļūst Dieva Svētā Gara vadītam. Tiecoties un lūdzot saskaņā ar Dieva gribu Kristus vārdā, Dievs dod pat vairāk nekā lūdzam un saprotam, jo Viņš mūs mīl kā savus Bērnus.Draugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie