Otrdiena, 27. oktobris, Oktobra Bank Holiday.Varda dienas: Lilita, Irita, Ita

Tiek veidots “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” draugiem.lv

- 08.11.2009
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: ,

100_1962Jau sākusi izkristalizēties iepriekš ieskicētā iecere izveidot latviešu izceļošanas vēstures muzeju Latvijā. Muzeja mērķis ir parādīt latviešu izceļošanu gan uz Austrumiem, gan Rietumiem, sākot no cara laikiem līdz šodienai – un ne tikai tās sākuma posmu, bet arī to, kā izceļotāji izveidojuši dzīvi jaunajā vidē. Jau veidojas iedīgļi krājumam, kurā būs apkopots no Latvijas izbraukušo cilvēku pieredzētais.

Muzejs domāts kā mantojums nākamajām paaudzēm, lai caur to varētu labāk izprast izbraucējus un dažādos izceļošanas iemeslus un redzētu, ka Latvija nav tikai maza valsts pie Baltijas jūras un ka latviešu pēdas, pēcnācējus un to devumu var atrast visā pasaulē.
Biedrības kopsapulce
Rīgā, 28. septembrī notika Latvieši pasaulē muzeja un pētniecības centra kopsapulce.
Kopsapulcē piedalījās 25 cilvēki, 8 no klātesošajiem bija valdes locekļi.
Valdē 2008./2009. gadā darbojās 6 valdes locekļi: Maija Hinkle (priekšsēdētāja), Ints Dzelzgalvis (priekšsēdētāja vietnieks un kasieris), Marianna Auliciema, Juris Zalāns, Ināra Reine un Vita Ozoliņa. Kopsapulcē ievēlēja divas jaunas valdes locekles – Ievu
Vītolu un Dainu Grosu. Par biedrības pirmo darbības gadu klātesošos informēja Maija Hinkle, uzsverot paveikto saistībā ar pagājušajā gadā izvirzītajām prioritātēm un uzskaitot nākamajā gadā iecerētos darbības virzienus.
Paveiktais
100_18951) Darbā pieņemti divi darbinieki – Marianna Auliciema un Juris Zalāns. Birojs Rīgā atvērts un no jūlija sākuma, tas atrodas Kaļķu ielā 7, 4. stāvā. Apmeklētājus pieņem otrdienās un pēc pieprasījuma arī citos laikos, zvanot 22300397. E-pasts: lapainfo@gmail.com
2)Izveidota LaPa-MPC mājaslapa ar adresi www.lapamuzejs.lv. Nodrukātas brošūras latviešu, angļu un krievu/latviešu valodā. Brošūras izdalītas gan ASV, gan Baškīrijas latviešu dziesmu svētkos. Informācija par muzeju parādījusies presē, rīkoti informatīvi
semināri gan Rīgā, gan vairākās vietās ASV.
3) Finansiālais atbalsts muzeja darbībai līdz šim nācis no Sabiedrības integrācijas fonda NVO kapacitātes stiprināšanas konkursa (Norvēģijas fondi), Latviešu fonda, PBLA, Sirakūzu latviešu ev. Lut. Apvienotās Kristus draudzes, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas valdības un individuāliem ziedotājiem. Ir arī pieprasīts papildus finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda (atbilde vēl nav zināma).
4) Jūlijā noritējis plānošanas seminārs, ko vadīja Knut Djupedal, Norvēģijas emigrantu muzeja direktors. Seminārā pārrunāti muzeja darbības pamatprincipi, plānošanas process un vajadzības, muzeja mērķi un darbības veidi, mērķauditorija, ekspozīciju un pētniecības tēmas, muzeja mājvieta, iespējama sadarbība ar “Likteņdārzu”.
5) Pēdējā gada laikā apskatītas un izvērtētas vairākas vietas dažādās Latvijas pusēs (Kokneses pagastā, Andrejsalā, Liezeres pagastā, Mores pagastā, zeme Ogres pilsētā, Pilsrundāles pagastā), bet pašlaik visnopietnākās sarunas notiek ar Liepājas domi par
bijušās Liepājas vakarskolas iegādi pilsētas centrā.
6) Liels atbalsts muzeja izveidei nācis no Amerikas latviešu apvienības. ALAs valde piešķīrusi naudu LaPa-MPC labvēļu biedrības nodibināšanai ASV. Vēlmi sadarboties izteikuši arī Minsteres Latviešu Centrs, Pasaules latviešu mākslas apvienība. Biedrība arī
uzņemta kā biedrs Association of European Migration Institutions (AEMI).
7) Latviešu diasporas muzeja fonds (LDMF) nodibināts ASV ar mērķi informēt ārzemju latviešus un vietējo sabiedrību par LaPa –MPC mērķiem un darbību, gādāt līdzekļus darbībai un vākt priekšmetus un stāstus muzejam.
8 ) Izveidota darba grupa, kas izstrādā krājuma politiku, notikusi ekspedīcija uz Brazīliju, kur Marianna Auliciema sāka kārtot Brazīlijas latviešu arhīvus, iepazinās, intervēja un ieguva pirmos materiālus muzeja krājumam. Jūnija ekspedīcijā uz Baškīriju muzeju pārstāvēja Arta Savdona, kur Baškīrijas latviešu dziesmu svētkos bija iespēja intervēt, filmēt un veidot sakarus ar Baškīrijas un Krievijas latviešiem. ASV daudzi tautieši ir jau nodevuši priekšmetus muzeja krājumam. No Austrālijas puses ir piedāvātas stelles, kas pašreiz glabājas Melburnas Imigrācijas muzejā.
2009./2010. gada darbības prioritātes
Biedrība iecerējusi turpināt iesākto darbību sekojošās jomās:
a) krājuma sākuma izveidošana – priekšmetu un stāstu vākšana, krājuma politikas izstrādāšana, priekšmetu apstrāde, katalogizēšana, uzturēšana un lietošana, ieskaitot vajadzīgā aprīkojuma un aparatūras iegādi;
b) veicināt informācijas izplatīšanu caur mājaslapu, brošūrām, prezentācijām ASV un mini-izstādēm ASV un rakstiem presē, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas;
c) izveidot un izstādīt ieplānotās izstādes – ceļojošo izstādi Okupācijas muzejā 2010.gada vasarā, elektronisko izstādi un kopīgu izstādi ar Latvijas Nacionālo bibliotēku;
d) veicināt līdzekļu sagādi un biedru skaita palielināšanu;
e) organizēt plānošanas seminārus;
f) iesaistīt mērķauditoriju muzeja veidošanā;
g) atrast muzeja mājvietu un sākt muzeja vietas sagatavošanu.
Ir iesniegts Sabiedrības integrācijas fonda granta pieteikums, kas varētu segt izdevumus iecerētajiem darbības virzieniem. Ja šo grantu muzejs nesaņems, līdzekļu sagāde iecerēta vēl no starptautiskiem fondiem, ārzemju latviešu fondiem, biedru un atbalstītāju naudām, ziedojumiem un novēlējumiem, atbalsta grupām ārzemes. Līdzekļu sagādes plānā un stratēģijā ietilpst arī ekonomiskā darbība.
Ļoti laba sadarbība līdz šim ir bijusi ar Okupācijas muzeju, Latvijas Nacionālo biblioteku, Nacionālo Mutvārdu vēstures projektu, Norvēģijas Emigrantu muzeju un AEMI (Association of European Migration Institutions).
Muzejam priekšā stāv vēl daudz darba, vajadzīgs daudz talcinieku, daudz ieinteresētu brīvprātīgo līdzstrādnieku. Iestrādes ir, entuziasms liels, vajadzīgi līdzekļi un griboši, darboties ieinteresēti tautieši!
Ja Jums ir interese kaut kādā veidā nākt palīgā – ar padomu, ar atbalsta grupas veidošanu, ar piedāvājumu ziedot muzeja darbībai īpašumu Latvijā, ar savu izceļošanas stāstu un muzejam noderīgiem priekšmetiem – lūdzu rakstiet Maijai Hinklei:
maijahinkle@verizon.net vai Mariannai Auliciemai: auliciema@gmail.com
Aicinājums muzeja darbībai ziedot naudu vai nu ASV vai Latvijā, vai kļūt par biedru vai atbalstītāju. Biedra maksa ir 25LVL (50USD) gadā, atbalstītāja maksa – 20 LVL (40USD) gadā. Iespējams maksāt vairākos veidos: caur PayPal muzeja mājaslapā www.lapamuzejs.lv, pārskaitot naudu no savu konta LaPa-MPD kontā Swedbankā, vai izrakstot čeku uz LaPa-MPC atbalsta kopas kontu ASV “Latviešu diasporas muzeja fonds”.

Daina Grosa
LaPa-MPC valdes locekle

Foto Nr.1: LaPa-MPC valde: 2009./2010. gadam: Juris Zalāns, Ieva Vītola, Ints Dzelzgalvis (otrā rinda), Marianna Auliciema, Maija Hinkle, Daina Grosa (pirmā rinda). Iztrūkst Ieva Ozoliņa un Ināra Reine
Foto Nr.2: Maija Hinkle un Uldis Grava (kopsapulces vadītājs)


 1. TONNA+ - IRELAND saka:

  Interesentiem:es laikam arī esmu daļa no muzejiskās vērtības… :mrgreen: :-D :-D :-D

 2. andris - IRELAND saka:

  atkal pētīs ,valstī krīze,bet nauda atrodas priekš dīkdieņiem,nezin kurā partijā šie ielīduši….nē ,Tonna+,tu neesi muzejiska vērtība,tu esi ĪPAŠA vērtība psihiatriskajai klīnikai… :-D :-D :-D

 3. mario - UNITED STATES saka:

  es labpraat apmekleetu to muzeju nakotnee.

 4. TONNA+ - IRELAND saka:

  Andža,kā tur paliek ar tiem mietiem? Es tev varētu piegādāt kaut rīt jau ,kādu bariņu kristiešus.Kooperējamies? :-D

 5. ff - IRELAND saka:

  :roll: te nu ziedot gribetaji var parskaitit naudu,nebus tur kautkadai Ceicai jaaparskaita uz privata konta-nezinot kur ta nauda palikusi, nu varees meicas iesutit rakstus par laulibaam ar negeriem un pakistanieshiem :roll: un prostitutas kadu izlietotu darba inventaaru utt. …

 6. andris - IRELAND saka:

  ..nu nesanāks Tonna+ tev kooperēties,tas miets ir tikai un vienīgi priekš tavas pakaļas,tas ir pirmkārt un otrkārt, tava galva jau paredzēta klīnikai un treškārt, es pats esmu kristietis…

 7. TONNA+ - IRELAND saka:

  Pie tēmas “Vēstules draugos” : http://baltic-ireland.ie/2009/11/12735/comment-page-1/#comments ,andris – saka:
  2009. gada 5. novembris 22:49
  Zebiekste!!!! Varam kooperēties,tu sauc babaju uz randiņu,bet es maucu ar mietu…..
  ********************
  andris – saka:
  2009. gada 8. novembris 22:33
  “… un treškārt, es pats esmu kristietis…”
  ============================
  Kā tad KRISTIETI andri tas rīmējas kopā???
  Tu esi gatavs bliezt ar mietu babajam,bet vai tas ir kristīgi??? Kurš bībeles pants tevi varētu aizstāvēt ? Un kurš tad tev KRISTIETI ir devis tiesības tiesāt? Bībelē tak esot rakstīts,lai netiesājot citus,jo tad pats tapšot tiesāts.
  Uz mani to nevar attiecināt,jo neesmu kristietis,un bībele neattiecas uz mani.

 8. andris - IRELAND saka:

  tev,Tonna+, debīlķim to nesaprast,vai es teicu ka kādu taisos tiesāt?????????ne taču??????????? paranoiķi tev to nekad nesaprast… :lol:

 9. TONNA+ - IRELAND saka:

  Tā “maukšana ar mietu” taču ir tiesāšana.
  Un kā ir ar piedošanu? Jēziņš

 10. TONNA+ - IRELAND saka:

  sorry,wrong click…

  Un kā ir ar piedošanu? Jēziņš ,un arī bībele tak aicina piedot ienaidniekam.A tu ,andža,gribi babaju pārmācīt.Dumš tu esi.Palasi http://www.2v.lv ,tur rakstīts,ka Al Quaeda aicina killerēt neticīgos.Un babajuprāt,tev kā kristietim ir visai lielas izredzes tapt piebeigtam.Kamēr es kā pagāns “ieziepēšos”,un teikšu ka Allahs ir tas pareizais… :-D :-D :-D

 11. andris - IRELAND saka:

  redz tu esi tieši tāds pats kā tavs vecaistēvs,kurš esot komunistiem laizījis pakaļu un slaktējis mācītājus,un tā kā tu esi Bībeles sadedzinājis ,tad arī nezini ,kas tur rakstīts,tavs vecaistēvs laizīja pakaļu komunistiem ,bet tu esi gatavs to pašu darīt babajiem,nu neko darīt,tādi tev gēni…

 12. TONNA+ saka:

  Atsaucoties uz portāla baltic-ireland.ie lietošanas noteikumiem, šis komentārs ir dzēsts, jo neatbilst morāles, ētikas un pieklājības normām (aicina uz vardarbību, veicina etnisku, rasu, reliģisko, sociālo, seksuālo, dzimuma vai cita veida diskrimināciju un naidu, aizskar citas personas cieņu un godu).

  AdministrācijaDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie