Ceturtdiena, 17. oktobris, Varda dienas: Karīna, Gaits

Lai mūsu sirdsapziņām Adventa sniega baltums! draugiem.lv

- 05.12.2010
Sadaļas: Apsveikumi - Atslēgvārdi: ,

Ar baltu sniegu ir iesācies Adventa laiks Īrijā. Daudziem šī sniega uzsnigšana sagādāja lielu prieku. Netīrie dubļi un nepatīkamā tumsa mums vairs netraucē. Arī simboliski Baltā krāsa norāda uz prieku, grēku piedošanu un svētumu. Tas labi saskan ar to, kam velta uzmanību Otrajā Adventa nedēļā. Otrajā nedēļā tiek dziļāk meditēts par Dieva darbu pie mums ikdienā.

Svētais Gars darbojas pie mums divējādi: atklājot patiesību un stiprinot ticību. Tas ir ļoti labi, jo, saņemot atklāsmi par patiesību, mēs varam iet tālāk pa izgaismotu ceļu. Mēs no savas pieredzes zinām, ka tas, kurš ir vainīgs, ir bailīgs. Dziļi mūsos mēdz noslēpties mūsu grēks un vaina, lai caur zemapziņu, domām, jūtām un attieksmēm “stūrētu” mūsu ikdienas dzīvi no viena grāvja otrā. Dievs vēlas būt mūsu vadītājs un tāpēc Viņš māca mums atpazīt grēku un tikt no tā vaļā. Cilvēki gadu simtiem ir mācījušies izmeklēt savas sirdsapziņas. Tas ir ticis darīts nevis lai sevi mocītu, bet gan iegūtu mieru ar Dievu un ļautu Dievam apklāt mūsu vainu “dubļus” ar Kristus nopelna “balto sniegu”. Un šī piedošana nav tikai šķietamība, pēc kura “nokušanas” atklāsies “vecie dubļi”. Piedošana ko saņemam, ticot Kristum kā manu grēka vainas izdzēsējam, ir paliekoša. Tas atnes gaišu prieku un būtiski maina skatu uz cilvēkiem un Dievu. Lai katram no mums būtu vieglāk izmeklēt sirdsapziņu, piedāvāju mācītāja Pitera Bendera sastādītos jautājumus pēc Dieva 10. Baušļiem. Lai Dieva klātbūtne un vadība ir pār jums šajā Adventa nedēļā!

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai pēc 10 Dieva Baušļiem. (Sastādījis Piters Benders)

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 1. Bausli:
Mans Dievs ir tas, kuru es mīlu, kuram uzticos un kuru es bijāju par visu vairāk savā dzīvē. No sava Dieva es sagaidu mierinājumu, visu labo un iepriecinājumu.
1. Vai esmu mīlējis, uzticējies un bijies kādu cilvēku vai lietu vairāk nekā esmu mīlējis, uzticējies un bijies Dievu? Vai esmu kritis elkdievībā, meklējot mierinājumu, labumu un iepriecinājumu savās paša pūlēs vairāk nekā Dievā?
2. Vai es meklēju visu mīlestību, labumu un prieku Dievā, manā debesu Tēvā? Vai es visu vērtēju pēc tā, kas man patīk?
3. Vai visās lietās es esmu sevī vērsts un savtīgs?
4. Vai es savas bažas un raizes uztveru kā grēku pret paļaušanos uz Dievu? Uz ko ir vērsta mana uzmanība?
5. Vai es žēlojos par uztraukumu, cilvēkiem un ciešanām, kuras Dievs man uzliek?
6. Vai lietas, kuras Dievs man dod, es mīlu vairāk nekā Viņu? Un vai es pieķeros tam, ko Dievs man atņem, kaut arī Viņš sniedz man sevi?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 2. Bausli:
Mans Dievs ir devis man savu vārdu svētajā Kristībā un padarījis mani par savu mīļoto bērnu caur Kungu Jēzu Kristu. Kristus vārdā Viņš ir atklājis man sevi kā mīlestības Dievu, lai es varētu Viņu pielūgt.
1. Vai es lādos? Vai esmu nolādējis?
2. Vai es necienīgi lietoju Dieva vārdu, zvērēdams vieglprātīgi vai nepatiesi?
3. Vai es pieceļos un zvēru ar Dieva vārdu, kad tas ir nepieciešams Evaņģēlija patiesībai vai mana tuvākā labā?
4. Vai es dedzīgi lūdzu bēdu laikā? Vai lūgšanā esmu garlaikots un vienaldzīgs?
5. Vai ir tā, ka es nevaru runāt par Dievu patiesi, jo Dieva vārds mani garlaiko un esmu atstājis novārtā katehisma un doktrīnas studijas?
6. Vai mana sirds un dzīve slavē Dievu pielūgšanā? Vai tad, kad mana mute runā, mana sirds neatrodas tālu prom?
7. Vai manu dzīvi, kas Kristībā ir apzīmogota ar Dieva vārdu, raksturo pateicība un (Dieva) slavēšana?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 3. Bausli:
Dievs ir devis man savu vārdu, lai es varētu iepazīt Viņu un ticēt Viņam. Viņa vārds dara mani svētu. Tas dod man mūžīgu dzīvību un patvērumu no visiem maniem ienaidniekiem.
1. Vai es cīnos, lai atpūtas dienu padarītu svētu? Vai man rūp svēta dzīve?
2. Vai Dieva vārdu un lūgšanu es lietoju, lai dienu no dienas padarītu svētu savu laiku, darbu, mācības un dzīvi? Vai Dieva vārds mani garlaiko un padara slinku? Vai es bīstos Dieva par šo nevērību?
3. Vai es tik augsti godāju Dieva vārdu, ka dedzīgi uzklausu to norādītajā laikā? Vai es ar prieku mācos to no galvas un dzīvoju tajā? Vai es noniecinu Dieva vārdu, nevērīgi izturoties pret to, nepiegriežot tam nekādu vērību, kad tas tiek sludināts, mācīts vai lasīts?
4. Vai es mīlu savus kristīgos brāļus un māsas, būdams kopā ar viņiem dievkalpojumā, lai atbalstītu viņus? Vai es ātri atrodu attaisnojumu, lai neapmeklētu dievkalpojumu tādēļ, ka kāds ir ko teicis vai darījis, vai arī tādēļ, ka citas lietas darīt man patīk labāk?
5. Vai es sūdzos par dievkalpojumu, mācītāju vai citiem draudzes cilvēkiem? Vai Dieva vārdu es mācos tik cītīgi, ka varu to mācīt citiem?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 4. Bausli: Mans Dievs ir devis man tēvu un māti, caur kuriem Dievs dāvāja man dzīvību. Viņš ir devis varu pār mani manis paša vecākiem un laicīgām varām manis un mana tuvākā dēļ.
1. Vai bijība un mīlestība pret Dievu ir mudinājušas mani godāt un paklausīt vecākus un tos, kam dota vara pār mani?
2. Vai esmu paļāvies uz Dievu, lai Viņš svētī mani un manu dzīvi caur to, ka es pakļaujos vecāku varai un tiem, kam ir dots valdīt pār mani, vai esmu dusmojies uz viņiem, sacēlies, cīnījies pret tiem, jo baidījos, ka tādēļ neiegūšu to, ko man bija tiesības iegūt?
3. Vai neesmu bijis nekaunīgs, saīdzis un negodbijīgs pret vecākiem, skolotājiem, darba devējiem un tiem, kam ir dota vara pār mani?
4. Vai nav bijis tā, ka esmu pienācīgi izturējies pret tiem, viņiem klātesot, un izsmējis, kad viņu nav klāt?
5. Vai esmu palīdzējis tiem, uz kuru pleciem ir likta valdīšanas nasta? Vai lūdzu par vecākiem, skolu, baznīcu un tautu vadītājiem? Vai neesmu kurnējis par darbu, kas uzdots man?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 5. Bausli: Mans Dievs ir devis man un visiem cilvēkiem dzīvību. Dzīvība ir svēta, jo Dievs mūs ir radījis pēc sava tēla, lai mēs varētu saņemt, ko Viņš dod, un lai mēs atstarotu Viņa mīlestību viens pret otru.
1. Vai pret sava tuvākā miesu un dzīvību esmu izturējies kā pret Dieva dāvanām, kas dotas viņam?
2. Vai neesmu ievainojis savu tuvāko, pielietodams vardarbību – sitot, izsakot pazemojošus un aizvainojošus vārdus, lietojot nekrietnus un netīrus vārdus, lai raksturotu viņu, vai nogalinājis ar dusmīgām domām, nicinājumu un naidu?
3. Vai neesmu aizvainojis savu tuvāko ar izsmieklu, ar to, ka neesmu pabarojis vai apģērbis viņu un neesmu mierinājis viņu?
4. Vai neesmu izvairījies palīdzēt savam tuvākajam, neesmu dalījies viņa bēdās?
5. Vai neesmu ļaunprātīgi izturējies pret savu ķermeni ar nevērīgu izturēšanos pret savu veselību, ar pārmērīgu ēšanu, dzērienu, tabakas vai narkotiku lietošanu?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 6. Bausli:
Dievs ir devis man seksualitātes dāvanu, lai es varētu savu laulāto draugu nesavtīgi mīlēt un godāt un lai mēs radītu bērnus.
1. Vai neesmu savam priekam klausījies stāstus, kas mudinātu manī miesaskāri pret kādu, kas nav mans laulāts draugs? Vai pats neesmu stāstījis šādus stāstus?
2. Vai kādu, kas nav mans laulāts draugs, neesmu uzlūkojis ar ilgām pēc seksuālas tuvības?
3. Vai neesmu izrādījis necieņu pret laulību ar izsmieklu, šķiršanos vai, nemudinot citus, kad tas bijis nepieciešams, bijībā pret Dievu būt uzticīgiem saviem laulātajiem draugiem?
4. Vai neesmu izrādījis necieņu pret savu laulāto draugu, nerūpējoties par viņa miesu, prātu, jūtām un vajadzībām, nebūdams uzticīgs viņam?
5. Vai esmu uzticējies Dievam, lai Viņš svētī mūsu laulību arī grūtību brīžos?
6. Vai neesmu atstājis novārtā lūgšanas par savu laulāto draugu; vai kopā apmeklējam dievkalpojumus un dzīvojam bijībā un mīlestībā pret Dievu seksuālo kārdinājumu brīžos?
7. Vai man ir bijušas domas par homoseksuālām attiecībām, vai pat esmu bijis tādās iesaistīts?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 7. Bausli:
Mans Dievs ir devis man īpašumu un mantu, lai es ar šīm Viņa dotajām dāvanām varētu kalpot savai ģimenei un tuvākajam.
1. Vai es neesmu bijis darbā slinks, slikti veikdams darbus skolā vai darba vietā?
2. Vai neesmu čakli strādājis tikai tad, kad skolotājs vai darba devējs ir bijis man klāt?
3. Vai neesmu bijis skops, kad jāmaksā saviem strādniekiem?
4. Vai neesmu bijis alkatīgs, pieprasot lielu samaksu par nelielu darbu? Vai vairāk esmu strādājis sava labuma dēļ, ne Kristus un tuvākā dēļ?
5. Vai esmu rūpējies, lai apkārtnes skolu un baznīcu īpašumi tiktu uzlaboti?
6. Vai esmu zadzis no sava biroja, skolas, baznīcas vai klusi malā stāvējis, kad citi ņēma to, kas viņiem nepieder? Vai neesmu zadzis informāciju no citu darba?
7. Vai ar nevērīgu izturēšanos neesmu izšķiedis laiku, pārtiku un naudu?
8. Vai neesmu bijis skops, kad bija jādod Tam Kungam dāsna daļa no iegūtā kā pateicības ziedojums par visu, ko Viņš man devis?
9. Vai neesmu zadzis no sava tuvākā, nepalīdzot viņam, kad viņš bija grūtībās?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 8. Bausli:
Mans Dievs ir devis man godu un labo slavu, lai es varētu apslēpt sava tuvākā grēkus un kļūmes ar žēlsirdību, lai savukārt pasargātu viņa godu un labo slavu draudzē.
1. Vai esmu atklājis patiesību tiesā, skolas vadībai un vecākiem, kad man tā bija zināma?
2. Vai esmu baidījies teikt patiesību, kad to zināju un kad bija nepieciešams liecināt pret ļauna darītājiem vai aizstāvēt cietušo?
3. Vai esmu izplatījis baumas, priecīgi citiem stāstīdams par kāda neveiksmēm vai kļūdām, īpaši aizbildinoties, ka runāju tīru patiesību?
4. Vai esmu meklējis izlīgumu, ja kādam biju nodarījis pāri vai viņš man? Vai esmu aizrādījis, kad redzēju, ka kāds dara nepareizi?
5. Vai esmu glaimojis citiem vai licis domāt par sevi to, kas neatbilst īstenībai?
6. Vai stāstot esmu sagrozījis notikumus, atspoguļojot tos sev par labu, vai arī mānījis citus, neizpaužot notikuma visas detaļas?
7. Vai labprāt esmu mēģinājis izskaidrot citiem to, kas mani aizvaino?
8. Vai esmu aizstāvējis savu tuvāko tajās reizēs, kad tas, ko par viņu runā, liek citiem par viņu slikti domāt?
9. Vai esmu mācījies pacietīgi panest citu vājības un kļūdas, neatklājot tās citiem?
10. Vai esmu uzticīgi glabājis citu sirds noslēpumus, kas man bijuši uzticēti, paļaujoties uz mani?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 9. Bausli:
Mans Dievs ir devis man visu, kas man nepieciešams un ir man noderīgs.
1. Vai neesmu ilgojies pēc goda, labklājības un laimīgas vai vieglas dzīves, kāda tā, šķiet, ir citiem? Vai esmu kārojis visas šīs lietas?
2. Vai esmu bijis skops un izdabājis sev, apmierinot visas savas iegribas; vai neesmu tērējis naudu tikai tādēļ, lai iegūtu to, kas ir citiem?
3. Vai, izmantojot dažādas tiesības, neesmu mēģinājis iegūt cita īpašumu, apgalvojot, ka viņi nav to pelnījuši, bet es esmu?
4. Vai esmu vēlējies un joprojām vēlos iegūt lietas, kuru man nav, pirms es spēju uzcītīgi un ar prieku strādāt?
5. Vai esmu dzīvojis nenovīdīgā neapmierinātībā ar visu, ko Dievs man ir devis, būdams nemierā ar to, ka man nav visa, ko es vēlētos iegūt, un aizmirstot par pateicības pilnu nesavtību, kuras dēļ man ir tas, kas man pieder?

Kā pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar 10. Bausli:
Mans Dievs ir man devis pats sevi. Viņš ir mans Dievs. Viņa griba ir man labvēlīga un žēlīga. Viņā es gūstu piepildījumu.
1. Vai neesmu iekārojis sava tuvākā laulāto draugu, strādniekus vai īpašumu?
2. Vai neesmu mēģinājis pievērst sev sava tuvākā laulātā drauga, bērnu vai draugu simpātijas?
3. Vai esmu mudinājis draugus, laulātos, strādniekus palikt uzticīgiem savai laulībai un saglabāt draudzību?
4. Vai neesmu veicinājis kāda neapmierinātību ar draudzi, tās mācītāju, vadītājiem vai arī neesmu mudinājis palikt draudzē un veikt savus pienākumus svētajā liturģijā lūdzot, dodot un kalpojot?

Dieva Svētā Gara apgaismotu un svētīgām pārdomām pildītu Adventa laiku vēlot – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Latviešu draudzes Īrijā mācītājs Uģis Brūklene

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie