Pirmdiena, 24. jūnijs, Jāņu diena (Vasaras saulgrieži).Varda dienas: Jānis

ES strādājošiem Latvijas rezidentiem nebūs jādeklarē darba alga draugiem.lv

- 29.06.2016
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: , , ,

vidValsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka, sākot no 2016.gada 30.jūnija, tiem Latvijas rezidentiem, kuriem algota darba ienākumi ir kādā no Eiropas Savienības (ES) valstīm, tie vairs nav jādeklarē Gada ienākumu deklarācijā. Savukārt tiem Latvijas rezidentiem, kuri ienākumus gūst valstīs, kas nav ES dalībvalstis, arī turpmāk būs jāiesniedz VID Gada ienākumu deklarācija un jādeklarē visi ārvalstī gūtie ienākumi.

Tas nozīmē, ka tiem Latvijas rezidentiem*, kuri strādā un gūst algota darba ienākumus kādā no ES dalībvalstīm, sākot no 2016.gada 30.jūnija vairs nebūs VID jāsniedz Gada ienākumu deklarācija, lai tos deklarētu.
Taču VID uzsver, ka tas attiecas tikai uz algota darba ienākumiem. Savukārt, ja ES valstī strādājošs Latvijas rezidents gūst cita veida ienākumus, piemēram, ienākumus no saimnieciskās darbības, dividendēm, personīgā īpašuma pārdošanas u.c., tie arī turpmāk ir jādeklarē, iesniedzot VID Gada ienākumu deklarāciju laikā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
Savukārt tiem Latvijas rezidentiem, kuri jebkāda veida ienākumus gūst valstīs, kas nav ES dalībvalstis (kaut arī ar tām ir noslēgtas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), arī turpmāk laikā no 1.marta līdz 1.jūnijam būs jāiesniedz VID Gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu un jādeklarē visi ārvalstī gūtie ienākumi.
Šādu kārtību paredz grozījumi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 20.panta pirmajā daļā. Grozījumi pieņemti, jo VID jau patlaban obligātās automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas ietvaros no ES valstīm saņem informāciju par personas gūtajiem algota darba ienākumiem un samaksāto nodokli.
Savukārt attiecībā uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, pienākums Gada ienākumu deklarācijā norādīt arī algota darba ienākumus, saglabāts, jo prasība par informācijas apmaiņu ar šīm valstīm nav obligāta, un ziņas par Latvijas iedzīvotāju ārvalstīs gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem VID nesaņem no visām valstīm, ar kurām noslēgtas attiecīgās konvencijas.

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu ārvalstīs gūtajiem ienākumiem
Latvijā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas tiek atbrīvoti algota darba ienākumi, kas gūti citā ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomiskās zonas valstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija, ja šie algota darba ienākumi attiecīgajā valstī ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā arī no darījumiem, kas minēti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā, piemēram, dāvinājuma no personas, ar kuru saista radniecība, mantojuma, ienākuma no personīgai lietošanai paredzētas kustamās mantas pārdošanas u.c.
Aprēķināto nodokli no ārvalstī gūtajiem ienākumiem, kas nav darba alga, gada ienākumu deklarācijā samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli. Taču minētais samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu, kas atbilst Latvijā aprēķinātajam nodoklim par ārvalstī gūto ienākumu.
Piemēram, 2016.gadā ārvalstī gūts ienākums no uzņēmuma līguma 500 euro, samaksāts nodoklis 150 euro. Latvijā nodoklis no minētā ienākuma, piemērojot 23% likmi, – 115 euro. Nosakot budžetā maksājamo nodokļa summu, var atskaitīt 115 euro.
Neatkarīgi no tā, vai ārvalstī gūtajam ienākumam Latvijā tiek vai netiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, fiziskajai personai – Latvijas rezidentam – ir pienākums deklarēt ārvalstī gūto ienākumu (izņemot algota darba ienākumu, kas gūts ES dalībvalstī), iesniedzot VID Gada ienākumu deklarāciju, kam pievienots ārvalsts nodokļu administrācijas apliecināts dokuments, kurā norādīts ienākuma veids, apmērs un ārvalstī samaksātais nodoklis.
Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Gada ienākumu deklarācija/Obligātā deklarācijas iesniegšana”.

Kā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju?
Gada ienākumu deklarāciju var aizpildīt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu. Lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotāju, ar VID nav jāslēdz līgums. Ērti un vienkārši pieslēgties VID EDS iespējams, ja ārzemēs dzīvojošajai personai ir konts kādā no Latvijas kredītiestādēm. Informācija par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, izmantojot VID EDS, pieejama VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi/Gada ienākumu deklarācija/Deklarācijas iesniegšana VID EDS”.
Pieslēgties VID EDS iespējams arī izmantojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID).
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā un valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā, nosūtīt to pa pastu uz adresi „Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978” vai uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv (parakstītu ar drošu elektroniski parakstu).

VID atgādina, ka ārpus Latvijas dzīvojošiem Latvijas rezidentiem ir obligāti jādeklarē arī ienākumi no kapitāla pieauguma, kas veidojas no kapitāla aktīviem, piemēram, nekustamā īpašuma pārdošanas. Ar plašāku informāciju par šo jautājumu aicinām iepazīties VID mājaslapas sadaļā “Noderīgi/Ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas rezidentiem/Aktuāli”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni + 371 67120000, nosūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu VID” vai konsultēties klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā Latvijā.

* Fiziskā persona tiek uzskatīta par rezidentu, ja:
1) šī persona uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai
2) šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvija;
3) šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie