Otrdiena, 18. jūnijs, Varda dienas: Madis, Alberts

Protokols par Īriju/Ziemeļīriju: EK ierosina īpaši pielāgotu risinājumu Ziemeļīrijā valdošajai situācijai draugiem.lv

- 17.10.2021
Sadaļas: Ziņas IRL - Atslēgvārdi: , , , ,

24993045_1944288359143607_661095448_oEiropas Komisija (EK) šonedēļ ierosināja īpaši pielāgotu risinājumu sarežģījumiem, ar kuriem Brexit dēļ saskaras Ziemeļīrijas iedzīvotāji. Tas paredz vēl vairāk atvieglot preču pārvietošanu no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju. Šis risinājums ir izstrādāts pēc plašām apspriedēm ar Apvienotās Karalistes valdību, kuras notika pēdējo mēnešu laikā, turklāt EK ir uzklausījusi Ziemeļīrijas politiskos līderus, uzņēmējus, pilsonisko sabiedrību un citas ieinteresētās personas.

Tajos izvirzīto ideju pamatā ir elementi, kas minēti 2021. gada jūlijā publicētajā Apvienotās Karalistes valdības dokumentā.
Tagad EK ir gatava iesaistīties intensīvās diskusijās ar Apvienotās Karalistes valdību, lai pēc iespējas drīz vienotos par pastāvīgu risinājumu. Šajā procesā EK cieši sadarbosies un uzturēs pastāvīgu dialogu ar Eiropas Parlamentu un Padomi.
EK priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs teica: “Esmu uzklausījis Ziemeļīrijas ieinteresētās personas un apspriedies ar tām. Šonedēļ izvirzītajos priekšlikumos mēs piedāvājam patiesu risinājumu viņu bažām. Tajos ir ieguldīts liels un smags darbs, kura nolūks bija panākt reālas pārmaiņas uz vietas, tādējādi reaģējot uz Ziemeļīrijas iedzīvotāju un uzņēmumu paustajām bažām. Mēs vēlamies iesaistīties nopietnās un intensīvās sarunās ar Apvienotās Karalistes valdību visu Ziemeļīrijas kopienu interesēs.”
EK uzskata, ka šis pasākumu kopums spēs panākt reālas pārmaiņas Ziemeļīrijā un atrisinās tās ar Brexit saistītās problēmas attiecībā uz preču pārvietošanu no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, ar kurām saskaras Ziemeļīrijas iedzīvotāji un uzņēmumi. Šie pasākumi papildina 2021. gada jūnijā iesniegtos pasākumus, ar kuriem tika atvieglota dzīvu dzīvnieku pārvietošana no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju.
Šonedēļ publiskotajā pasākumu kopumā ir ierosināta vēl lielāka elastība pārtikas, augu un dzīvnieku veselības, muitas un zāļu jomā, kā arī attiecībā uz sadarbību ar ieinteresētajām personām Ziemeļīrijā. Tajā ierosināts atšķirīgs Protokola īstenošanas modelis, saskaņā ar kuru ievērojamā mērā tiek veicināta preču plūsma starp Lielbritāniju un Ziemeļīriju attiecībā uz precēm, kuru galamērķis ir Ziemeļīrija. Šie atvieglojumi būs iespējami, pateicoties virknei aizsardzības pasākumu un pastiprinātai tirgus uzraudzībai, kuru mērķis ir nodrošināt to, ka preces nekļūst ES vienotajā tirgū.
Šis pasākumu kopums piedāvā ceļu uz visu vēl nenokārtoto īstenošanas jautājumu atrisinājumu, tādējādi radot paredzamības, stabilitātes un noteiktības apstākļus Ziemeļīrijas iedzīvotājiem.
Risinājumi četrās galvenajās jomās
Komisāru kolēģija šonedēļ apstiprināja četrus dokumentus, kas nav uzskatāmi par leģislatīviem tekstiem un skar šādas jomas:
1. Individuāls risinājums Ziemeļīrijai pārtikas, augu un dzīvnieku veselības jomā (t. i., sanitārie un fitosanitārie jautājumi), kā rezultātā pārbaužu skaits samazināsies par aptuveni 80%
Šis risinājums novestu pie Ziemeļīrijai īpaši izstrādāta risinājuma sabiedrības, augu un dzīvnieku veselības jomā. Praksē tas nozīmē ievērojami vienkāršotu sertifikāciju un krietni samazinātas (par apmēram 80 %) oficiālās pārbaudes plašam tādu mazumtirdzniecības preču klāstam, kas tiek pārvietotas no Lielbritānijas un ko paredzēts patērēt Ziemeļīrijā. Šie pasākumi papildina risinājumus, kurus Eiropas Savienība iesniedza 30. jūnijā un ar kuriem tiek atvieglota dzīvu dzīvnieku pārvietošana no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju.
Lai aizsargātu vienotā tirgus integritāti, minēto pasākumu piemērošana būtu atkarīga no vairākiem nosacījumiem un garantijām, piemēram, Apvienotajai Karalistei būs jāpilda sava apņemšanās pabeigt pastāvīgu robežkontroles punktu būvniecību, kā arī tādi nosacījumi kā īpašs iepakojums un marķējums, kas norāda, ka preces paredzēts pārdot tikai Apvienotajā Karalistē, un pastiprināta piegādes ķēžu uzraudzība. Turklāt aizsardzības pasākumi ietvertu mehānismu, kura mērķis ir ātri reaģēt uz jebkuru konstatēto problēmu saistībā ar atsevišķiem produktiem vai tirgotājiem, un vienpusējus pasākumus, ko ES veiks gadījumā, ja Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes vai attiecīgais tirgotājs nereaģē uz konstatēto problēmu vai to nenovērš. Šo specifisko nosacījumu un aizsardzības pasākumu rezultātā tiktu izveidots iedarbīgs uzraudzības un izpildes mehānisms, kas ļautu ievērojami samazināt pārbaužu skaitu, neapdraudot vienotā tirgus integritāti.
2. Elastīgas muitas formalitātes, kuru mērķis ir atvieglot preču pārvietošanu no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju – tā rezultātā formalitāšu apmērs samazinātos par 50%
Šajā risinājumā ir piedāvāti pasākumi, kas vienkāršos un atvieglos muitas formalitātes un procesus. Uz pusi tiks samazināts to dokumentu apjoms, kas pašlaik jāaizpilda, pārvietojot preces no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju. Arī šie ierosinātie pasākumi būs atkarīgi no nosacījumiem un garantijām, piemēram, Apvienotās Karalistes apņemšanās sniegt pilnīgu un reāllaika piekļuvi IT sistēmām un pārskatīšanas un izbeigšanas klauzulas, kā arī no tā, vai Apvienotās Karalistes muitas un tirgus uzraudzības iestādes īsteno pienācīgus uzraudzības un izpildes pasākumus.
Kopā ņemot, īpaši pielāgotie risinājumi, kas attiecas gan uz sanitāriem un fitosanitāriem jautājumiem, gan muitas noteikumiem, radīs sava veida “ātro joslu” preču pārvietošanai no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, vienlaikus gādājot par stingru uzraudzības un izpildes mehānismu, lai aizsargātu vienotā tirgus integritāti.
3. Ciešāka sadarbība ar ieinteresētajām personām un iestādēm Ziemeļīrijā
Šo priekšlikumu mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu ar ieinteresētajām personām un iestādēm Ziemeļīrijā attiecībā uz Protokola īstenošanu un attiecīgajiem ES pasākumiem. Tādējādi tiktu uzlabota Protokola īstenošanas pārredzamība, vienlaikus ievērojot Apvienotās Karalistes konstitucionālo kārtību. Šis risinājums paredz izveidot strukturētu dialogu starp Ziemeļīrijas ieinteresētajām personām (iestādēm, pilsonisko sabiedrību un uzņēmumiem) un Komisiju. Saskaņā ar minēto risinājumu tiktu izveidotas strukturētas grupas, kurās piedalītos eksperti, lai apspriestu attiecīgos ES pasākumus, kas ir svarīgi Protokola īstenošanai. Ieinteresētās personas no Ziemeļīrijas tiktu arī aicinātas piedalīties dažās specializēto komiteju sanāksmēs. Tādējādi veidosies ciešāka saikne starp Ziemeļīrijas asambleju un ES un Apvienotās Karalistes Parlamentāro partnerattiecību asambleju. Tiks izveidota arī tīmekļa vietne, lai skaidri un vispusīgi atspoguļotu Ziemeļīrijā piemērojamos ES tiesību aktus.
4. No Lielbritānijas uz Ziemeļīriju piegādājamo zāļu apgādes drošība ilgtermiņā
Šā priekšlikuma rezultāts būs tāds, ka Lielbritānijas farmācijas uzņēmumiem, piegādājot zāles Ziemeļīrijas tirgum, visas regulatīvās funkcijas saglabāsies savā pašreizējā atrašanās vietā. Tas, piemēram, nozīmē, ka ģenērisko zāļu piegādi Ziemeļīrijai arī turpmāk varēs organizēt caur Lielbritāniju, lai gan tagad tā ir trešā valsts. Tādējādi ilgtermiņā būs iespējams nodrošināt zāļu piegādi no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju. Komisija vēl apspriedīsies ar Apvienoto Karalisti un ieinteresētajām personām, pirms formulēs galīgo priekšlikumu par pašreizējo noteikumu grozījumiem. Saistībā ar šo priekšlikumu ES nāksies mainīt savus noteikumus par zālēm.
Turpmākie pasākumi
EK pēdējo mēnešu laikā ir uzturējusi regulārus kontaktus ar Apvienotās Karalistes valdību. Pēc šonedēļ notikušās komisāru kolēģijas sanāksmes Komisijas eksperti dosies uz Londonu, lai šos četrus dokumentus, kas nav uzskatāmi par leģislatīviem, sāktu sīkāk apspriest ar Apvienotās Karalistes valdību. Tas būs sākums intensīvām diskusijām ar Apvienotās Karalistes valdību turpmāko nedēļu gaitā. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Šefčovičs piektdien Briselē tiksies ar lordu Frostu.
EK arī turpinās sadarboties ar ieinteresētajām personām no Ziemeļīrijas.

Konteksts
Gan Eiropas Savienība, gan Apvienotā Karaliste kopīgi vienojās par Protokolu par Īriju un Ziemeļīriju, kas ir Izstāšanās līguma neatņemama sastāvdaļa, un abas puses to ir ratificējušas. Tas ir spēkā kopš 2020. gada 1. februāra, un tam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Protokola mērķis ir aizsargāt Lielās Piektdienas (Belfāstas) nolīgumu visos tā aspektos, saglabājot mieru un stabilitāti Ziemeļīrijā un izvairoties no stingras robežas Īrijas salā, vienlaikus saglabājot ES vienotā tirgus integritāti. Lai sasniegtu šos mērķus un pavērtu ceļu turpmākām iespējām, protokols ir jāīsteno pilnībā.
ES aizvien ir labticīgi iesaistījusies Apvienotās komitejas darbā, lai rastu pragmatiskus risinājumus, kas palīdzētu mazināt Brexit radītos traucējumus un atvieglot Ziemeļīrijas kopienu ikdienas dzīvi. Desmit mēnešu laikā kopš protokola īstenošanas sākuma un, pamatojoties uz plašām diskusijām ar Apvienotās Karalistes valdību un ieinteresētajām personām Ziemeļīrijā, ir kļuvuši skaidri protokola īstenošanas galvenie jautājumi. Komisijas šodien ierosinātā pasākumu kopuma mērķis ir noturīgā veidā risināt šos jautājumus, lai nodrošinātu stabilitāti un paredzamību Īrijas salā.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie