Piektdiena, 19. jūlijs, Varda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

Šogad atbalstu saņems 46 Eiropas amatiermākslas kopas, t.sk. 8 Īrijā draugiem.lv

- 13.03.2024

img_6561Ar prieku un pateicību Eiropas Latviešu apvienības (ELA) kultūras referente Andra Baltmane ziņo, ka arī šogad turpinās Pasaules Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) administrētā un Kultūras ministrijas (KM) izstrādātā programma “Diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai”.

Sadarbojoties ELA un PBLA, bija izsludināts konkurss, kurā finansiālu atbalstu amatiermākslas norišu nodrošināšanai varēja lūgt folkloras un dejotāju kopas, kori, teātri, ansambļi un rokdarbnieki – kopas, kuras raksturo noteikts darbības ilgums un dalībnieku skaits, turklāt arī ne vien radošs un secīgs mēģinājumu/darba process, bet arī regulāras publiskas uzstāšanās, piedaloties mītnes zemes un Latvijas amatiermākslas pasākumos. Piemēram var minēt Latviešu kultūras dienas Dublinā, Eslingenas dziesmu svētkus, Dziesmu un deju svētkus Rīgā, folkloras festivālus, sadraudzības koncertus utml.).
ELA pateicas visām amatiermākslas kopām, kuras savās kopienās uztur radošu garu un mūsu tautas tradīcijas.
Lielu interesi par KM atbalstu paudušas arī atsevišķas latviešu skoliņas Eiropā, tomēr KM vadlīnijas skaidri norāda, ka skolu vajadzībām nepieciešamo lietu iegādes tēriņi, arī tad, ja paredzēti dziedāšanas, dejošanas vai muzicēšanas nodarbībām, nav atbilstīgi šā projekta nolikumam.
Konkursā tika saņemts 51 pieteikums, cerot uz finansējumu 71550 eiro apmērā. Eiropas kopām paredzētais KM finansējums 2024. gadā ir 51300 eiro.
Eiropas kopu iesniegtos pieteikumus vērtēja komisija, īpašu uzmanību pievēršot gan kopas atbilstībai izvirzītajām prasībām, gan pieteikuma un tāmes precizitātei un detalizētam tēriņu izklāstam, gan arī finansējuma pieprasījuma mērķa atbilstībai izvirzītajiem kritērijiem.
Papildus jau minētajam komisija lēma atbalstīt kopas, kurām finansējums nepieciešams, lai vismaz daļēji segtu tieši pamata vajadzības un stiprinātu kopu mākslinieciskās spējas, kas arī ir šīs programmas pamata uzdevums. Turklāt komisija rūpīgi pētīja un ņēma vērā arī iepriekšējos gados gūto pieredzi sadarbībā ar katru projekta iesniedzēju un tā uzņemto saistību izpildi.
Jāatzīmē, ka iepriekšējā konkursā administrēšanas procesā tika iesniegti prasībām neatbilstoši rēķini, saturiskās atskaites ar saitēm uz neeksistējošiem sociālo tīklu profiliem un pasākumiem, turklāt 12 kopas atskaišu iesniegšanu kavēja par 2 mēnešiem. Vērtēšanas komisija ņēma vērā šādu kopu “kredītvēsturi”.
2024. gadā Eiropas kopām sadalīts KM finansējums 51300 eiro apmērā, sniedzot atbalstu 46 amatiermākslas kopām. Ar rezultātiem iespējams iepazīties šeit.
Naudas līdzekļi, kurus KM novirzījusi diasporas kopu māksliniecisko spēju stiprināšanai mērķim, ir liels atspaids diasporas amatiermākslas kustībai kopumā. Šo atbalstu augsti novērtē arī ELA un vienlaikus uzsver, ka atbalsts būtu uzskatāms par papildinājumu, stiprinājumu un palīdzību. Šīs programmas līdzekļus nebūtu jāuztver kā kopai pašsaprotami nodrošināmu darbības pamatu, lai kopa spētu segt katru savu tēriņu pilnā apmērā.
ELA aicina kopas arī turpmāk ļoti godprātīgi izvērtēt savas vēlmes un vajadzības, paturot prātā saimniecisku, ilgspējīgu, ētisku un godīgu attieksmi, lietojot valsts līdzekļus. Šajā konkursā bija iesniegti nopietni, pārdomāti un tiešām pamatoti projekti, tomēr arī vērojama atsevišķu kopu vēlme atkārtoti saņemt nesamērīgi lielas summas, gan arī bagātīga izdoma un attapība, ko ar izsludināto finansējumu varētu iesākt.
Projektu iesniedzējus, kuri saņēmuši atbalstu, ELA lūdz iepazīties ar papildu informāciju šeit, kas palīdzēs savlaicīgi un precīzi nokārtoti visas administratīvās formalitātes. ELA atgādina, ka Apņemšanas vēstule, kuru kopu vadītājiem ir jāparaksta, un Līgums, kuru kopas noslēgs ar PBLA, ir dokumenti, kuri atbalsta saņēmējam uzliek konkrētus pienākumus, un tie ir saistoši. Individuāli un personalizēti e-pasti katrai kopai šajā konkursu kārtā netiks sūtīti.

Uzziņai:
* Māksliniecisko kopu finanšu pieprasījumus pārvalda pieredzējusi PBLA komanda;
* ELA projektu vērtēšanas komisijā bez atlīdzības darbojās brīvprātīgie no pamatdarba brīvā laikā;
* Projektu vērtēšana un saziņa ar to iesniedzējiem ir laikietilpīgs un atbildīgs darbs, tāpēc tā rezultātus diemžēl nebūtu jāgaida vien dažas dienas pēc pieteikšanās noslēguma;
* ELA vērtēšanas komisija arī šogad neatbalsta projektus mēģinājumu tērpu iegādei, ne arī ekskluzīvu aksesuāru un priekšmetu iegādei;
* Kopas, kuras naudu prasījušas honorāriem, ceļa izdevumiem, diriģentu, koncertmeistaru, vadītāju veiktā darbu apmaksai un pasākuma dalībnieku naktsmājām, nav ievērojušas pieteikuma nosacījumu, tātad – nav atbalstītas konkrētu izdevumu segšanai. Lūdzu šo ievērot plānojot savu projektu īstenošanu;
* Daudzas kopas kā līdzfinansējuma avotu min pašu ieguldīto laiku, naudu un enerģiju. Un tas ir tiesa – tā ir tā uguns, kas silda, dod gaismu un liek mutuļot! Tā visai diasporai kopīga lieta. Slogs un arī prieks. Un arī gods un apzināta izvēle!

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie