Otrdiena, 28. maijs, Varda dienas: Vilhelms, Vilis

ELA aicina diasporas organizācijas piedalīties Lielajā Talkā draugiem.lv

- 22.02.2017
Sadaļas: Mēs Pasaulē - Atslēgvārdi: , ,

talkaLai palīdzētu Latvijas “zaļajam vēstījumam” izskanēt tālu aiz tās robežām un atbalsoties arī katra ārpus Latvijas mītoša latvieša domās un darbos, Eiropas Latviešu apvienība (ELA) aicina šī gada Lielajā Talkā – Pasaules Zemes dienā 22. aprīlī – piedalīties arī latviešu kopienas visā Eiropā. Aprūpēsim Latvijai un latviešiem svarīgas vietas visā Eiropā un aicināsim arī citus savu mītnes zemju iedzīvotājus līdz ar mums ķerties pie grābekļiem, lai visi kopīgi veidotu tādu Eiropu, kuras saimē Latvija var lepni iesoļot savā otrajā simtgadē.

ELA aicina visas latviešu organizācijas, diasporas skoliņas, interešu un mākslinieciskās kopas Eiropā līdz 2017. gada 20. martam pieteikt savu dalību Lielajā Talkā, uz ela@latviesi.com sūtot aizpildītu pievienoto anketu.
Turklāt Lielās Talkas kustība 22.martā izsludinās konkursu par Latvijas zaļā tēla veicināšanu pasaulē, kurā mudināsim piedalīties arī visus Eiropas talkotājus!
1. Ko aicinām pieteikties?
Īpaši aicinām pieteikties rīkotājus, kas ir diasporas latviešu biedrības/organizācijas un – sadarbībā ar biedrībām/organizācijām – diasporas struktūras (jauniešu kustības, diasporas skolas, mākslinieciskās kopas, sporta klubus) no Eiropas. Tas ir saistīts ar nepieciešamību talkošanu un atkritumu savākšanu oficiāli saskaņot atbilstoši mītnes zemes un attiecīgās pašvaldības noteikumiem, ko efektīvāk var nodrošināt reģistrētas organizācijas.
Pieteikties kopīgas talkas rīkošanai var pieteikties arī vairākas organizācijas/struktūras, norādot arī citus talkas īstenošanas partnerus (ja tādi paredzēti). Ja pieteikumu iesniedz oficiāli nereģistrēta struktūra (jauniešu kustība, diasporas skola, koris, cita interešu grupa), aicinām to saskaņot ar radniecīgu diasporas organizāciju un, ja iespējams, pieteikumu līdzparakstīt šīs organizācijas vadītājam.
Iniciatīvu vietējā saskaņošana un atbilstība vietējām prasībām ir pašu vietējo rīkotāju pārziņā un to atbildība.
2. Kādas vietas aicinām sakopt?
ELA īpaši aicina sakopšanai izvēlēties Latvijai vai latviešiem nozīmīgas vietas Eiropā. Tās var būt vietas, kas īpaši saistītas ar Latvijas valstiskuma un tautas vēsturi (vēsturisku notikumu vietas, kapavietas u.c.), trimdas sabiedrisko vai kultūras aktivitāšu piemiņu (latviešu nami, draudzes nami, sabiedrisku akciju vai kultūras svētku vietas, u.c.), ar izcilu tautiešu dzīvi vai darbību saistītas vietas, kā arī ar pašreizējo diasporas sabiedrisko vai kultūras dzīvi saistītas vietas (saietu nami, Valsts svētku, Līgosvētku vai citu svētku vietas un to apkaime, latviešu organizācijas atbalstošu pašvaldību norādītas vietas u.c.).
Lielās Talkas aktivitātes var būt saistītas ar vietas sakopšanu plašākajā nozīmē – no atkritumu vākšanas vai tīrīšanas darbiem līdz vides labiekārtošanai un izdaiļošanai (soliņu krāsošana, apstādījumu veidošana, norāžu un taku atjaunošana, u.c.).

3. Talkas kā kopīgi svētki
Mudinām talkas pasākumos iesaistīt ne tikai latviešu kopienu, bet arī citus mītnes zemes iedzīvotājus. Pašu un draugu priekam rosinām iespēju robežās talkošanu apvienot ar interesantām kultūras, jauniešu vai aktīvu dzīvesveidu popularizējošām akcijām, muzikāliem starpbrīžiem, viktorīnām par Latviju un dabu/vidi. Mudinām arī noskaidrot, vai Jūsu mītnes zemē ir aktīva kāda “Let’s Do It!” kustības nodaļa
(www.letsdoitworld.org), un iespēju robežās saskaņot savas aktivitātes un to publicitāti vai to veidot kopīgi.
4. Lielās Talkas datums
Aicinām talkošanu veikt 22. aprīlī, kad Lielā Talka notiks arī Latvijā. Šis datums ir arī Pasaules Zemes diena, kad visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi.
5. Pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana
Pieteikumi par dalību kopējā akcijā iesniedzami līdz 2017. gada 20. martam. ELA līdz 22.martam saziņā ar pieteicēju precizē pieteikuma saturu (ja nepieciešams) un rīkotājiem sniedz apstiprinājumu par dalību akcijā.
Sadarbībā ar latviesi.com talkošanas vietas tiks atzīmētas portāla kartē, lai veicinātu talkotāju un diasporas kopienu informētību par akciju, savstarpēju iedvesmošanos un sadarbību, kā arī sekmētu interesentu plašāku līdzdalību talkās.
Laikā no 22. marta līdz 22. aprīlim notiks tālāka saziņa starp rīkotājiem un ELA par saskaņoto talku praktisko norisi.
Saskaņoto talku publicitātes materiālos rīkotājiem lūgts iekļaut atsauci: “Pasākums notiek sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību un Lielās Talkas kustību Latvijā.”
6. Rīkošana un atbalsts
Talkas materiālais nodrošinājums ir paša rīkotāja un talkas dalībnieku ziņā, iespēju robežās piesaistot atbalstu no vietējām pašvaldībām vai uzņēmējiem (piem., stādiem, maisiem, zemei, krāsai, uzkodām utt.). Rīkotāji pēc saviem ieskatiem uzrunā arī vietējos sadarbības partnerus (stādaudzētavas, vides organizācijas, mežu dienestus, zaļās kustības, “Let’s Do It!” kustības vietējās nodaļas). Rīkotāju ziņā ir arī izpildīt vietējās saskaņošanas prasības šāda veida pasākumiem un atkritumu savākšanai.
Lai atvieglotu rīkošanas un saskaņošanas procesu mītnes zemēs, ELA un Lielās Talkas kustība var pēc pieprasījuma rīkotājiem izsniegt oficiālu vēstuli latviešu un angļu valodā, kurā skaidrota Lielās Talkas jēga, mērķis un sasaiste ar globālo “Let’s do it!” kustību, kā arī ietverta norāde uz Valsts prezidenta patronāžu pār Lielās Talkas kustību Latvijā. Rīkotāji šo vēstuli var izmantot talkas vietējai saskaņošanai, atbalsta un sadarbības partneru piesaistei.
ELA sadarbībā ar Lielās talkas kustību sniegs atbalstu saskaņoto talku informācijas un publicitātes aktivitātēm:
- nodrošinās vienota dizaina ielūguma/plakāta maketu (aizpildīšanai ar rīkotāju informāciju par konkrēto talku);
- nosūtīs vienota parauga T-kreklu apdrukas failus latviešu un angļu valodā (apdrukas un T-kreklu iegādes izmaksas ELA nesedz);
- koordinēs Eiropas talku atspoguļojuma iekļaušanu Latvijas nacionālo mediju ziņās par Lielās Talkas norisi (tiešraides sazvani ar Latvijas Radio dienas gaitā, TV sižeti atsevišķās vietās, rakstveida publicitāte). ELA aicina visus talkotājus Eiropā veidot video sižetus un fotogalerijas par Lielo Talku, kurus varēsim iekļaut Latvijas medijos.
ELA pieejamo/piesaistīto resursu robežās sniegs finansiālu atbalstu talku rīkošanas spiedīgām materiālajām vajadzībām, bez kurām talkas norise nebūtu iespējama vai tiktu būtiski apgrūtināta (piem., kopīgs transports talciniekiem uz talkas vietu). Šādas vajadzības aicinām norādīt, pamatot un izteikt finansiālā formā pieteikumā par dalību akcijā. Atbalsta pieteikumi tiks vērtēti pēc apmēra, mērķa un vajadzības pamatojuma sasaistē ar akcijas virsmērķiem (stiprināt diasporas saikni ar Latviju, veicināt plašāku līdzdalību diasporas organizāciju darbā, nest Latvijas tēlu pasaulē), un atbilde tiks sniegta katram konkrētajam atbalsta lūgumam atsevišķi.
7. Saziņa ar ELA
Saziņai ar ELA lūdzam izmantot e-pastu ela@latviesi.com ar norādi “Talkas 2017”. Kontaktpersona ELA prezidijā ir Elīna Pinto (diasporas politikas referente, projektu koordinatore).Draugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie