Ceturtdiena, 18. jūlijs, Varda dienas: Rozālija, Roze

ELA izglītības eksperti tiekas ar Latvijas partneriem draugiem.lv

- 11.05.2022
Sadaļas: Mēs Pasaulē - Atslēgvārdi: , , , , , ,

d880jdby169. maijā Latvijā viesojās ELA izglītības referente Ilze Atardo, kura kopā ar izglītības eksperti Airu Priedīti apmeklēja Latvijas partnerus. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas kolēģiem, pārrunāt aktuālos jautājumus saistībā ar diasporas izglītību, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem.
ELA pārstāves tikās gan ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Valsts izglītības un satura centra pārstāvjiem, gan arī ar Latviešu Valodas aģentūras pārstāvjiem.

Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības un satura centru (VISC) šajā tikšanās reizē pārstāvēja Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece, viņas vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone, kā arī VISC vadītāja Liene Voroņenko, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle un Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva. Savukārt Latviešu valodas aģentūrā ar ELA pārstāvēm tikās direktora vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa. ELA vārdā izsakām sirsnīgu paldies par iespēju tikties klātienē un produktīvajām sarunām visiem partneriem!
Tā kā ELA jau ir izveidojusies ilglaicīga sadarbība ar atbildīgajām iestādēm Latvijā, tad šoreiz tika turpināta diskusija par būtiskiem jautājumiem. Viena no aktualitātēm, kas tika pārrunāta ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības un satura centra pārstāvjiem, bija jautājums par diasporas jauniešu izglītību, piemēram, par 9. klases eksāmenu nodrošināšanu diasporas jauniešiem un latviešu valodas eksāmenu pielāgošanu jeb vienādošanu. Tika pārrunāts arī jautājums par to, kā saglabāt un veicināt jauniešu interesi turpināt izglītoties Latvijas augstskolās.
Jautājumā par 9. klases latviešu valodas eksāmena nodrošināšanu diasporas skolēniem tika panākta vienošanās par risinājumu šī gada eksāmena realizēšanai, kā arī tika ieskicēts eksāmena realizēšanas plāns nākamajam gadam.
Otrs pašlaik aktuālais jautājums, kā augstskolas varētu piedāvāt vienotu latviešu valodas eksāmenu tiem diasporas jauniešiem, kuri vēlas turpināt studijas Latvijā. ELA ir secinājusi, ka šis jautājums ir komplekss, katrā Latvijas augstskolā ir savi nosacījumi attiecībā uz latviešu valodas eksāmenu un tā nosacījumiem. Tikšanās gaitā tika ierosināts, ka ELA pārstāvji varētu tikt iekļauti konferencē, kuras laikā augstskolu prorektori vienotos par nākamā gada uzņemšanas noteikumiem. Šajā konferencē ELA būtu iespējams izteikt savu viedokli par uzņemšanas noteikumiem diasporas studentiem, kuri vēlas studēt Latvijas augstskolās.
Gan tiekoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Latviešu valodas aģentūras pārstāvjiem atkārtoti tika diskutēts par latviešu valodas prestižu diasporā. Kopīgi tika pārrunāts, vai un kā ELA var palīdzēt ieviest latviešu valodu kā mājas jeb ģimenes valodu mītnes zemju latviešu skolās. Būtiski ir pievērst uzmanību tam, lai tiktu izpausta Eiropas Savienības direktīva ne tikai Īrijā un Vācijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.
Tikšanās laikā izvērtās intensīvas diskusijas saistībā ar Valsts izglītības satura centra piedāvājumu un vadlīnijām. Vizītes dalībnieki pārrunāja arī, kādi materiāli tiek piedāvāti, un kā tas sasaistās ar projekta “Skola2030” un Latviešu valodas aģentūras piedāvāto risinājumu diasporas izglītības programmām.
Tika apspriests arī jautājums saistībā ar diasporas latviešu jauniešu īstenotajām vidusskolēnu vasaras nometnēm, kas tiek īstenotas visā pasaulē. Būtiski bija pievērsties tam, kā šo pieredzi adaptēt Eiropas diasporai.
Noslēdzot vizītes Izglītības un zinātnes ministrijā un Valsts Izglītības un satura centrā, visas puse vienojās, ka ir jāveic izpēte par to, kā piesaistīt jauniešu uzmanību, kā arī jāizlemj, kāds būtu ieteicamais pasākuma formāts – viss attālināti vai daļēji klātienē, daļēji attālināti. Svarīgs aspekts arī ir tas, ka ir jāveic vadlīniju izstrāde, tāda iemesla dēļ, ka iepriekšējā moduļu sistēma nav bijusi pieņemta.
ELA ierosināja nometņu vadītāju kursus piedāvāt arī vasaras periodā, kad tos iespēja apmeklēt klātienē diasporas nometņu vadītājiem. Savukārt, neklātienē sniegt iespēju šo programmu noskatīties jebkurā laikā tiek, nokārtojot eksāmenu attālināti. Šis ELA ierosinājums tika apstiprināts, kā arī puses vienojās, kā vēl vairāk šo procesu pilnveidot.

ELA izglītības referente Ilze Atardo iepazinās ar Latviešu valodas aģentūras direktora vietnieci, Izglītības daļas vadītāju Daci Dalbiņu. LVA ir ELA tiešais sadarbības partneris izglītības jomā, tamdēļ sarunā ELA pārstāves saskaņoja iepriekš IZM pārrunātos jautājumus. Konstruktīvās pārrunās atradās papildus risinājumi jau uzsāktajās izglītības tēmās. Sarunai uz brīdi pievienojas Liene Valdmane, kas ar savu pieredzi ieskicēja piedāvājumu jauniešiem no cita skatu punkta, kuru tagad kopīgā ceļā plāno realizēt.
Kopumā tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un Latviešu valodas aģentūru bija veiksmīgas, kas veicinās diasporas izglītības jautājumu attīstību un pilnveidošanu.

FOTO: no ELA arhīvaDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie